Skarpnäck - Flatens Naturreservat

Vandra i Stockholm

Flaten Naturreservat

Flaten Naturreservat - Flaten runt - 6 km

Betyg 4 - 21 november 2010
Vägen tog slut där vi parkerade bilen. Vi gick runt sjön Flaten. Tänk att det kan finnas så fina naturområden inom Stockholm Stad.

Flatenområdet är ett stort naturområde som ger dig möjlighet till ett aktivt friluftsliv. Runt sjön Flaten är landskapet varierat med vida hällmarker och sänkor med örtrika lundmiljöer och mindre våtmarker.

De stora höjdskillnaderna ger området karaktär och kan även nyttjas av klätterintresserade. Man kan promenera runt sjön och ned mot Drevviken genom omväxlande skogsmark och öppen kulturmark. I området finns också goda badmöjligheter, till exempel vid anrika Flatenbadet.

En del av promenadstigen runt Flatensjön är utformad som en naturstig. Den utgår från Orhem och sträcker sig mot Orhemsnäset. Den passar framför allt de yngre besökarna. Utmed stigen finns utsiktsplatser med vackra vyer över sjön. Möjlighet till fiske av bland annat abborre och gädda får du om du har ett sportfiskekort. Från Orhem ned till Drevviken och Flatensjön har stigarna förbättrats så de är tillgängliga för rullstolsburna och synskadade.

Gammal ek vid Ekudden FlatenEkudden vid Flatensjöns norra ände är med sina gamla knotiga ekar, betesmarker och spår av äldre parkanläggning, väl värd ett besök. Här finns likaså en naturstig som berättar om landskapet och hur det formats av människan och de naturliga förutsättningarna genom seklerna.

Under flera år har ängs- och beteshagar som tillhört de äldre gårdarna bl a vid Orhem och Ekudden restaurerats. Detta ger ett ljust landskap och ökar mångfalden bland växter och småkryp. Vid Ekudden träder de gamla ekarna fram och på ängen vid Orhem blommar idag rikligt med solvända och jungfrulin.

Flatenområdet inrättades som naturreservat 2007.

Hitta hit

Till fots - I norr ansluter reservatet till Nacka naturreservat och det är möjligt att promenera mellan reservaten utmed Ältasjöns strand.

Kollektivtrafik: Busshållplats finns vid Orhems gård och Flatenbadet.Bil: Parkering finns vid Flatenbadet, Orhem, Orhemsnäset och Flaten Norra.