5. Handen (Rudans gård) - Paradiset

13 km

5. Handen (Rudans gård) - Paradiset Juni-2006 13 km

Betyg 5
En helt underbar etapp med mycket sjöar och fin natur. Om ni ska pröva en etapp i närheten av Stockholm så är det denna först och främst.

Etappen går genom ett större sammanhängande, myr- och sjörikt gran- och lövskogsområde med talrika tallhedsbevuxna hällmarksområden likt öar i ett skärgårdslandskap.
Höjden över havet ökar något längs leden och kulminerar i Tornberget, 111 m ö h.

Av djurlivet märks rådjur, älg och hare i skog och på fält, svanar, gäss och dykänder i sjö och ormvråk i skyn. Större hönsfåglar förekommer men hör ej till vanligheten.
Dricksvatten finns vid Rudans gård och Paradiset.

Lämpliga rast- och badplatser finns vid Riddartorp, Svartsjön, vid Långsjöns östra och västra strand samt vid Trehörningens norra och östra stränder. Här tältae vi Se nedan. Som badplats är Riddartorp och Trehörningens norra strand att föredra.

Beskrivning om etappen från Föreningen Sörmlandsledens hemsida

5. Handen (Rudans gård) - Paradiset, 11,5 km

Start: N 59°09.856' E 018°07.930'. Parkering.
Skärmskydd: Långsjön - N 59°08.638' E 018°02.120' och Trehörningen - N 59°09.018' E 018°02.124' och N 59°09.079' E 018°02.052'
Vatten: Kran vid Rudan - N 59°09.897' E 018°07.837', pump vid Riddartorp - N 59°08.677' E 018°04.707' och pump vid Paradiset - N 59°09.232' E 018°01.329'

Etappen går genom ett större sammanhängande, myr- och sjörikt gran- och lövskogsområde med talrika tallhedsbevuxna hällmarksområden likt öar i ett skärgårdslandskap.

Namnet Hanveden minner om skogen som platsen för hönsfågelspel.

Höjden över havet ökar något längs leden och kulminerar i Tornberget, 111 m ö h. Man kan nå Tornberget från denna etapp, se anvisning vid Långsjön.

Av djurlivet märks rådjur, älg och hare i skog och på fält, svanar, gäss och dykänder i sjö och ormvråk i skyn. Större hönsfåglar förekommer men hör ej till vanligheten.

Lämpliga rast- och badplatser finns vid Riddartorp, Svartsjön, vid Långsjöns östra och västra strand samt vid Trehörningens norra och östra stränder. Som badplats är Riddartorp och Trehörningens norra strand att föredra.

För övernattning finns även Ugglekojan (öppen) vid östra sidan av sjön Trehörningen, ca 1,5 km från Paradiset. Utrustad med kamin och två träbritsar. Fri övernattning enstaka dygn. Ingen bokning, "Först till kvarn" gäller. Kojan sköts av Huddinge kommun.
N 59°09.005' E 018°02.209'

SL-buss 709 till Huddinge station från hållplats Bruket eller Ådran (närmare).