Booleden

15 km - Orminge till Värmdö

Booleden 15 km

Betyg 4

Booleden går mellan Orminge (Boo Hembygdsgård) till Värmdö (Strömmen och Knarrnäs) där Värmdöleden börjar.


Jag har vandrat hela Booleden som är mycket fin och funkar bra som dagstur och är en led som går att vandra med hjälp av kommunala färdmedel.

Boo-leden är cirka 15 km lång och går i hela sin sträckning från Boo hembygdsgård i Orminge till Strömmen på gränsen till Värmdö. På vägen passerar du sjöar, utsiktsplatser, fornminnen och kulturhistoriska platser. Boo-leden är markerad med orangefärgade band på träd eller stolpar. För sevärdheter och anslutningsvägar har det orangefärgade bandet kompletterats med en rund, blå prick. Vandringsleden löper genom skogar och över hällmarker, förbi små skogssjöar och över ängar. Stora Ängsviken ligger i en skyddande ravin och erbjuder utsikt över Saltsjön. Från Himlaberg, innerskärgårdens högsta punkt (70,4 m), är utsikten hänförande över skog och hav från Vaxholm i norr till Tyresö i söder. På sluttningen nedanför finns ett klapperstensfält, en 6 000 år gammal geologisk bildning.

Booleden startar vid Boo hembygdsgård.

Dit kommer Du med buss. Hållplatsen heter Nämdöstigen. Du kan också åka till Orminge centrum och gå därifrån till hembygdsgården. Om Du kommer med bil finns en parkering vid Sjöängsvägen när Du passerat villorna och radhusen i Sjöängen. Från parkeringen kan Du gå direkt ut på Booleden.

Jag parkerade bilen vid Skeviksstrands busshållplats och tog bussen till Gustavsberg och sedan Orminge och Nämdöstigen.

Booleden - beskrivning av leden - Från Boo hembygdsgård till Strömmen


1. BOO HEMBYGDSGÅRD

Det lilla torpet är det ursprungliga Koldalen, ett torp som förr tillhörde Tollare. Tvåvåningshuset flyttades till platsen på 1940-talet. Det låg ursprungligen intill Tollare skola (vid torpet Nybacka). rån hembygdsgården följer Du Nämdöstigen och viker av till höger på Sjöängsvägen. Efter drygt 500 meter kommer Du till den ovannämnda parkeringsplatsen. Leden går upp i skogen, till höger. Till vänster går en väg spärrad av en bom. Om du gör en avstickare på den, kommer Du ner till badplatsen vid den vackra Glasbrukssjön.

2. GLASBRUKSSJÖN

Glasbrukssjön är en källvattensjö omgärdad av höga berg. Den är relativt opåverkad av föroreningar och är en attraktiv badsjö. Vid Sjöängsvägens parkeringsplats ansluter Booleden till ett belyst motionsspår. Tag till vänster på spåret! Efter ca 300 meter kommer du till den lilla skogssjön Svartpotten.

3. SVARTPOTTEN

Vi är framme vis en liten skogssjö med brunt humusrikt vatten. Myrmarken i sjöns norra ände är bevuxen med bland annat stora buskage av pors samt med skvattram.

4. DANMARKS ÄNGAR

Förr fanns här två ängar, men den lilla är idag så igenvuxen att den är svår att se. Längs kanten mot de omgivande bergen växer ädellövträd, framför allt ek, samt hassel. Där leden vänder tillbaka längs ängens norra ände finns en stig längs en bäckravin ner till Stora Ängsviken. Från ängens sydöstra hörn är det möjligt att ta sig upp på berget, om man tycker om att klättra. Därifrån har man en strålande utsikt över Skurusundet, Stockholm och Lidingö.

5. STORA ÄNGSVIKEN

Ravinen i sig är mycket vacker. Viken är ganska skyddad, omgiven som den är av höga berg. Utåt syns Danmarks holme med en del äldre hus, och där bakom Brevik på Lidingö. Leden fortsätter nu genom omväxlande skogsmarker med gran- och blandskog i sänkorna och hällmarkstallskog på höjderna. En dryg kilometer från Danmarks ängar kommer du fram till Krokträsken.

6. KROKTRÄSKEN

Runt de små humusrika sjöarna finns små områden av myrmarker med en vegetation som påminner om den kring Svartpotten. Naturen runt sjöarna består av vacker hällmarkstallskog med inslag av ren hällmark. När du lämnar Krokträsken har Du Krokhöjden söderut och Kummelbergets industriområde mot norr. Norr om Kummelbergets industriområde, ca 500 meter från själva leden, ligger 

VITTJÄRN (Trollsjön) - 7 som är en näringsfattig källvattensjö.

Sjön är en av Stockholmstraktens klaraste sjöar och en populär badsjö. Leden korsar nu Skarpövägen i gångtunnel och fortsätter åt höger mellan Skarpövägen och Myrsjön. Myrsjön är ingen ursprunglig sjö, utan har uppkommit när man torrlade myrar och kärrmarker i området. Vattnet leddes till "Fruns myra" som döptes om till "Stora Dammen" - som alltså är ursprunget till dagens Myrsjö. När du kommer till Myrsjöns östra ände korsar du Hasseluddsvägen och viker in till höger på Margretebergsvägen. När Du passerat villorna och kommit fram till koloniområdet öppnar sig till höger en vacker sprickdal med branta stup. Lite längre fram kommer du till före detta Rensättra gårds marker, som nu delvis är bebyggda. När Du fortsatt stigen fram en bit kommer du till en ny sprickdal till höger. När du passerat den har du Kyrkskogen till höger. Här finns ett par

FORNLÄMNINGAR - 8 i västersluttningen.

Gravfälten är från yngre järnåldern (ca 500-1000 e. Kr.) och har troligen varit gravplats för det förhistoriska Rensättra. Booleden fortsätter ner till Sågsjön. På en av uddarna finns en iordningställd grillplats.

9. SÅGSJÖN

Sågsjön är en del av sprickbildningen Kilsviken-Sågsjön-Näckdjupet-Kummelnäsviken. Sjön är näringsrik, som en följd av tidigare utsläpp från kringliggande bebyggelse. Detta leder till återkommande algblomningar. Biologer från Stockholms Universitet har undersökt sjön sedan 1956. Fram till 1987 fanns det flodkräfta i Sågsjön. Boo-leden fortsätter nu på berget längs Sågsjön. På höger sida, strax innan leden når fram till Värmdövägen, ligger Boo kyrka.

10. BOO KYRKA

Kyrkan låg ursprungligen vid Boo gård (det som idag är Boo kapell), och kyrkogården låg på andra sidan vattnet på Skogsö. När landsvägen i stället för vattnet blev den viktigaste transportleden hamnade denna kyrka.