6. Södersjön - Knutby

Vandra i Uppland - Upplandsleden

Etapp 6 Södersjön-Knutby 15,5 km

 Längs den här etappen går du mycket längs stigar men även på skogsväg och på slutet landsväg fram till Knutby. En rastplats vid Kolsjön finns längs vägen.

Du lämnar Södersjöns mysiga badplats och vandrar en bit längs grusväg och skogsväg som slutar vid en äng. Där kan det vara svårt att se var stigen tar vägen. Håll i högerkanten så hittar du snart på leden igen.

Vid ängens slut tar skogsstigar vid. De följande kilometrarna vandrar du ena stunden genom tät granskog och nästa genom luftigare tallskog med blåbärsris och berghällar. Stigen är till största delen lätt att ta sig fram på.

Du kommer så småningom fram till ett långsträckt hygge, avverkat 2014. Stigen går tvärs över hygget en lång bit. Men det är inte så illa som det låter. Stigen är röjd och markeringarna syns bra. Det är lätt att ta sig fram och ganska trevligt med lite vyer.

Efter hygget följer ett parti där det sommartid växer högt gräs. Håll koll på markeringarna och se upp var du sätter fötterna på den ojämna marken.

När du vandrat drygt 6 km når du den fågelrika Kolsjön. Här tänkte man under 80-talet placera ut slutförvar för kärnbränsle, men lokalbefolkningens envisa motstånd avstyrde dessa planer. För att komma fram till sjön gör du en kort avstickare till vindskyddet och eldstaden vid Kolsjön, på västra sidan.

Från Kolsjön följer leden en skogsväg i 2 km. Kanske inte den mest spännande sträckan, men det är skönt att sträcka ut stegen innan nästa skogsvandring. Precis där du kommer ut på landsvägen passerar du Roslagsbanan, den f.d. järnvägen mellan Rimbo och Faringe. Idag är spåret borta men banvallen finns kvar som en rak, öppen gata genom skogen.

Leden svänger snart av från vägen igen för ytterligare en etapp genom skogen. Här står träden tätt och marken är stenig. Men mot slutet kommer du till öppnare skog med en del fina berghällar. Passa på att ta en rast här inför de återstående 3 km vandring längs landsvägen fram till Knutby.

Etappen slutar vid infarten till Knutby. Här finns en parkering på vänster sida och busshållplats, Knutby vårdcentral.