2. Skogshyddan till Alby Friluftsgård

6 km

(2) Skogshyddan - Alby friluftsgård 

6 km 

Betyg 3
Stugan, som kallas Skogshyddan var för länge sedan ett s k båtsmanstorp. Här bodde då, när han inte tjänstgjorde i flottan, en båtsman med sin familj. Båtsmannen hette alltid Skog.
Från Skogshyddan följer leden en skogsväg och snart kommer man förbi Vretatorp. 

Därifrån blir det en dryg km genom ekbackar, tallskog och inägor fram till norra änden av Öringesjön och Skomakartorp. Båda dessa torp är f d dagsverkartorp under Erstavik. 

Från torpet går leden utefter stranden fram till sjöns södra ände där det finns en badplats.

Start: N 59°15.857' E 018°12.673'. Parkering vid Erstaviksvägens vägbom, 400 m väster om etappstart.

Till Skogshyddan går buss 801/811 från Gullmarsplan till Älta/Lovisedal (Bäckalidsvägen). Från busshållplatsen är det ca 15 minuters vandring i nordostlig riktning utmed Erstaviksvägen, se karta

Stugan, som kallas Skogshyddan var för länge sedan ett s k båtsmanstorp. Här bodde då, när han inte tjänstgjorde i flottan, en båtsman med sin familj. Båtsmannen hette alltid Skog. Torpet ägs av Erstavik och disponeras av Nacka Fritidsnämnd.

Från Skogshyddan följer leden en skogsväg och snart kommer man förbi Vretatorp. Därifrån blir det en dryg km genom ekbackar, tallskog och inägor fram till norra änden av Öringesjön och Skomakartorp. Båda dessa torp är f d dagsverkartorp under Erstavik. Från torpet går leden utefter stranden fram till sjöns södra ände där det finns en badplats.

I Öringe samhälle finns det täta bussförbindelser mellan Stockholm och Tyresö. Leden går här under Tyresövägen och in i Alby naturreservat. Här kommer man in i ett skogsparti och följer en bäck med dess dalgång och förbi ängar och ser då snart det vackert belägna båtsmanstorpet Alstorp. Detta är numera upprustat åt Tyresö Hembygdsförening. I närheten av Uddby gård finns två gravfält från yngre järnåldern. Strax därefter kommer man fram till etappmålet, Alby friluftsgård där det nu finns bad, motionsspår och en servering.
Från Alby friluftsgård går buss 873 vissa turer sommartid, andra tider från Nyfors, se karta.