25:1 Rundslinga, Bredsandslingan

Vandra i Uppland - Upplandsleden

Upplandsleden Etapp 25:1 Bredsandslingan

Bredsandsslingan 12,5 km 17 mars 2012

Gånsta - Bredsand - Gånsta = 12,5 km
Lättvandring
Parkering och info i Gånsta, Enköping

I mars vandrade vi den nya sträckan av Upplandsleden mellan Gånsta - Bredsand - Gånsta.

Om man går vandringen medsols så vandrar man första halvan av sträckan genom skogen. Andra halvan från Bredsand tillbaka till Gånsta är en lite tråkigare vandring längs med gång- och cykelvägen.

Upplandsstiftelsen säger på sin hemsida att leden är 11 km lång. Vi har mätt sträckan med Runkeeper och fick då sträckan till 12.5 km.

För dig som kommer på vandring längs med Upplandsleden från Härjarö mot Enköping kan man nu välja två vägar vid Bredsand. Vill du vandra lätt så väljer du gångbanan längs med vägen. Vill man ha mer natur så väljer man den lite korta sträckan genom skogen. Sträckan genom skogen är absolut vackrast så vi rekommenderar att du väljer den vägen om du kommer vandrandes här!

Vi parkerade bilen vid Gånstagården. Här finns en informationstavla över sträckan men någon annan karta har vi inte hittat. Om du vill vandra här kan du, på vår hemsida, ladda ner den karta vi gjorde med Runkeeper.

Leden följer till en början Gånstagårdens motionsslingor men viker sedan av in i skogen.
Efter ungefär 5 km möter vi Upplandsleden från Härjarö.
Leden slingrar sig vackert genom skogen och det kändes skönt att så mycket snö äntligen hunnit smälta bort.

Lunch åt vi vid bäcken. Det låg is kvar på bäcken och det blev en bra och säker eldstad. Elden släcktes sedan med lite snö.

Framme vid Bredsand och vandrarhemmet följer leden landsvägen tillbaka till Gånstagården. Detta är en rätt tråkig sträckning!
Vandrarhemmet i Bredsand ligger vackert vid Svinnegarnsviken (Mälaren).

Hitta hit

Parkeringen vid Gånsta ligger i södra utkanten av Enköping. I Enköping, följ Torggatan söder ut förbi Idrottshuset och Baccohallen. Straxt efter att du passerat Bredsandsvägen så ligger parkeringen på höger sida.

Här nere kan du ladda ner en karta som jag gjort med min gps