(6) Wira Bruk till Penningby

22 km på Roslagsleden

Wira Bruk till Peningby - 22 km

När jag vandrade Roslagsleden delade jag upp denna sträckan på 2 dagar. Wira bruk - Bodal (Bergshamra) och Bodal till Penningby.

Ladda ner foldern över Roslagsleden på min huvudsida för Roslagsleden

Övernattningsstuga finns vid Grevinnans Rå - det finns bord och bänkar samt en eldstad för värme.


  • Wira Bruk - Bodal (Bershamra) - Betyg 3

    Vi gick första delen mellan Wira bruk och Bodal (Bergshamra) i december 2005, Vi tog sedan bussen tillbaka från Bodal till Wira bruk. På sträckan mellan Wira bruk och Bergshamra passerar Roslagsleden gränsen mellan kommunerna Österåker och Norrtälje. Här går leden genom omväxlande natur med skogs- och kulturmarker.

    Bodal (Bergshamra) - Penningby (Grovsta) - Betyg 4
    Nästa del från Bodal till Grovsta (Penningby) gick vi först i maj 2006. Då ställde vi bilen i Penningby och tog bussen på morgonen till Bodal och gick fram till bilen.
    Efter Bergshamra finns en märklig rastplats vid Grevinnans Rå. Platsen är en gammal skärningspunkt mellan fyra byar och hit tog sig en gång grevinnan på Penningbys marker. Vid Grevinnans Rå finns numera en raststuga som står öppen för de vandrare som vill övernatta här.