Björkby-Kyrkviken i Vallentuna

Vandra i Stockholm - Vandra i Vallentuna

Björkby-Kyrkvikens naturreservat ligger nära Vallentuna centrum vid Vallentunasjön. 

5,5 km vandring i Vallentuna                    

Björkbyområdet ligger vid Vallentunasjöns norra del. Området är ett välfrekventerat friluftsområde för boende i Vallentuna tätort. Naturen karakteriseras av ett öppet odlingslandskap i anslutning till den vassrika Kyrkviken i Vallentunasjön. I området ligger Vallentuna kyrka och kvarnbadet. På moränryggar i området finns betesmarker med torrbacksflora.

Ändamålet med naturvårdsområdet är att bevara ett välfrekventerat friluftsområde och ett attraktivt kulturlandskap med lång, kontinuerlig hävd.