Döda Fallet

Vandra i Jämtland

Vi besökte Döda Fallet aug 2020

Döda Fallet - Sveriges genom tidernas största naturkatastrof. 1796 tömdes Ragundasjön och en förödande flodvåg forsade fram. På endast fyra timmar förändrades landskapet och vattenfallet Storforsen tystnade och blev Döda Fallet.

Vårt besök

Döda Fallet - Sveriges genom tidernas största naturkatastrof. 1796 tömdes Ragundasjön och en förödande flodvåg forsade fram. På endast fyra timmar förändrades landskapet och vattenfallet Storforsen tystnade och blev Döda Fallet.

Här finns en stor parkering med gott om plats för bilar, eller som vårt fall husvagn. Att besöka fallet är gratis och här finns ett fint café för den som inte har med egen matsäck.

En lång träramp leder genom den torrlagda älvfåran och ger en fin vy över området. Trärampen är har räcken på båda sidor längs hela sträckan och vi vandrade hela rundan med våra två hundar Zingo och Norma. Vi passerade ett flertal mötesplatser med sittplatser finns längs med rampen.

Rampen leder till den södra sidan av älvfåran där det finns en takförsedd rastplats med bord och bänkar . Från denna rastplats finns tre alternativ att välja på beroende på hur rörlig man är - man kan ta rampen tillbaka till parkeringen, fortsätta nedåt i älvfåran via trappor och bred träspång, eller ta en längre naturstig genom skogen. Rampen är totalt 350 meter lång, från dess början till rastplatsen på södra sidan älvfåran.

Historien om Döda Fallet & projektledaren Vildhussen som tömde Ragundasjön och mot sin vilja skapade Döda Fallet

Allt startade 1796 men efter en period av tre år var katastrofen ett faktum. Vattenmängden var denna vår ovanligt stor och natten den sjätte juni, 1796, brast en fördämning vid åsen där kanalgrävningen ägde rum. Ragundasjön blev till en gigantisk flodvåg som mynnade ut vid kusten i Sundsvall (nuvarande Midlanda), och kvar blev Döda Fallet.

Året efter katastrofen hittades Vildhussen drunknad i Indalsälven, hans döda kropp hittades i Liden. I historia, myter och legender har han fortsatt att leva på som Vildhussen.

Det rättsliga förfarandet kring katastrofen tog nästan 200 år att lösa med den sista rättegången 1975. Högsta domstolen konstaterades att ingen befanns ansvarig för katastrofen och att det var sannolikt att katastrofen skulle ha inträffat i alla fall, förr eller senare.

Hitta hit

Döda fallet ligger längs med väg 87 mellan Bispgården och Hammarstrand

Efter vi besökt Döda Fallet fricampade vi vid Indalsälven innan Hammarstrand