Mittlandsleden

Vandra på Öland

Mittlandsleden på Öland

Hela leden är 50 km lång - jag startade min vandring vid Karums Alvar


Start/Mål: Karums Alvar
Längd: som jag vandrade just här - 5 km
Svågithet: Mycket lätt

Hitta hit: Sväng österut från väg 136 i Rälla, mot Högsrum. Håll mot Gärdslösa (vänster) där vägen delar sig. Efter cirka 1 km dyker Noaks Ark upp på vänster sida. Här finns parkering som ger möjlighet att besöka gravfältet men även alvarmarkerna som ligger söder om landsvägen. Efter ytterligare 1 km svänger man vänster mot byn - skylt Karum. Parkering finns på höger sida innan byn, följ skyltningen.

Mittlandsleden & Borg till Borg leden

Mittlandsleden är en ca 50km lång led i Kalmar län. LÄngs leden kan man gå förbi både Ölands största fornborg (Gråborg) och åsar. Finns flera delströckor som man kan vandra men också slå ihop för att få en längre vandring. Ismanstorps borg är också en intressant historisk plats som man kan pasera på en vandring på Mittlandsleden.

Gråborg-Jordtorpsåsens parkeringsplats: 4,3 km
Karum-Ismantorps borg: 7,1 km
Vanserums malm-Gråborg: 7,0 km
Ismantorps borg-Vanserums malm: 9,2 km
Ismantorps borg-runsten-vanserums malm: 17,0 km.

8 februari 2014

Mittlandsleden är en vandringsled som slingrar sig genom Mittlandskogen och invigdes i juni 2009. Utmed leden stöter man på frodiga lövskogar, mäktiga fornlämningar och det artrika öländska odlingslandskapet. Mittlandsleden följer till stor del Borg-till-borgleden och knyter samman befintliga leder i ett antal naturreservat. Leden sträcker sig mellan Jordtorpsåsen i söder och Karum i norr denna sträcka är 28 km. Det finns dock flera kortare eller längre rundturer att välja på.

Mittlandsleden är 50 kilometer lång och vi startade vår vandring vid Karums Alvar med Noarks ark som är ett gravfält från bons- och järnåldern. Karums Alvar är Ölands mer kända gravfält, helt nära den ålderdomliga och slingrande vägen mellan Högsrum och Gärdslösa. Gravfältet benämns ibland Noaks ark, den stora skeppssättning, som man först lägger märke till. Sammanlagt innehåller gravfältet ett 70-tal gravar. Merparten utgörs av stensättningar i olika former.

Eftersom det var sen eftermiddag valde jag att vandra en kortare rundslinga på 5 km.
Man kan inte låta bli att förundras över stensättningen Noaks ark. Vi fortsatte vår vandring över heden. Vi passerade över ett par stenmurar. Det låg lite snö kvar på marken men störst problem var allt vatten. Vi såg spår av olika djur i snön. Någon som kan tyda dem?

Vår vandring vände tillbaka mot Noaks Ark vid bondgården. Härifrån är det 2 km tillbaka till Noaks Ark.  Ännu mer blöt i markerna.  Mittlandsleden passerade en vacker mölla (väderkvarn).
Vi kikade in i den gamla möllan.  En fantastisk solnedgång följde vår vandring den sista kilometern tillbaka till bilen