Botkyrka - Ekholmen Naturreservat

Vandra i Stockholm

Ekholmen Naturreservat

Vandring på naturstigen runt sjön Aspen 7,5 km

29/5 2011 - ca. 7,5 km runt sjön
Betyg: 3,5
Leden runt sjön är marked med orangea markeringar.

Start och mål: Parkeringen vid Hågeby Gård

En vandring runt sjön Aspen (Botkyrka Kommun) bjuder på variationsrik och spännande natur, intressanta kulturmiljöer och fornlämningar.

 Naturstigen är drygt 7,5 kilometer lång och utmed hela sträckan finns orangea markeringar uppsatta. Leden är indelad i två svårighetsgrader: lätt- och medelsvår. Den lätta leden är utformad så att personer med begränsad rörlighet ska kunna uppleva något av den mångfald som finns runt sjön. På denna sträcka finns en bred spång som leder ut i den fascinerande lövsumpskogen söder om Lindhov, Den medelsvåra leden består av vanliga stigar. Där det är särskilt sankt finns spänger och på två ställen finns bryggor längs med stranden.

Vi startade vår vandring vid Hågelby Gård där det finns bra parkering och även busshållplats.
Hågeby Gård har varit bebott sedan järnåldern och bland det första vi stötte på under vår vandring var järnåldersbyn där det pågår aktiviteter för skolor under våren. Vi gick in och tittade på byggnaderna och fascinerades av det liv man levde på järnåldern.
Nästa byggnad vi passerade var Ridskolan vid Skrävsta. Här pågick det för dagen handikapp ridning.

När vi passerat ridskolan vandrade vi ut på udden för att äta lunch vid eldplatsen som var markerad på kartan. Här var det lite si och så med framkomligheten. Det hade nog varit rejäla vårstormar för ett träd hade ramlat rakt över eldstaden. Det märktes att vi var några av årets första besökare vid eldplatsen. Vi försökte röja lite så vi kunde göra eld men även det var svårt eftersom det regnat så mycket de senaste dagarna.

Vi åt snabbt vår lunch och gick sedan vidare på vår vandring runt sjön Aspen. Leden och en lång spång tog oss nu vidare ut mot Ekhomens Naturreservat som ligger på en udde. Här passade vi på att geochacha. Dagens fynd fanns i ett gammalt ihåligt träd och efter en stunds letande hittade vi den finurligt gömda cachen. Ekholmen är bevuxen med halvöppen blandskog som karakteriseras av ett antal mycket grova, gamla ekar. Ändamålet med reservatet är att bevara ett naturområde med grova ekar och sumpskog och dess skyddsvärda växt- och djurliv. Om våren lever ekskogen upp då runt 40 olika fågelarter häckar här.

Vi vandrade tillbaka längs med den långa spången och tog nu sikte på det branta Fårberget . Innan vi kom fram till Fårberget så följde leden kanten av E4.an. Tänk att man passerat här med bilen så många gånger men aldrig lagt märke till att det går en led precis intill motorvägen. Numera ser vi den hela tiden när vi passerar!

På en klippa invid vattnet intog vi vårt medhavda kaffe i det vackra och sköna vädret.
Efter kaffepausen går vandringen vidare på spänger genom sumpskogen vid Hasselbacken.
När vi närmar oss åter igen Hågelby gård som byggdes av LM Ericsson på 1910-talet. Här passerar vi en runsten som vittnar om att området var bebott redan vid järnåldern.

Framme vid bilen igen efter en härlig tur runt sjön Aspen. Dags att åka hem till våra barn och laga kvällsmat.