Aspen runt - Aspen Naturstig - Ekholmen Naturreservat

Vandra i Stockholm - Vandra i Botkyrka

Aspen runt - Aspen Naturstig

passerar Ekholmen Naturreservat

Vandring på naturstigen runt sjön Aspen 7,5 km

28/8 2022 och 29/5 2011 - ca. 7,5 km runt sjön
Betyg: 3,5
Leden runt sjön är markerad med gula markeringar.

Start och mål: Parkeringen vid Hågeby Gård

En vandring runt sjön Aspen (Botkyrka Kommun) bjuder på variationsrik och spännande natur, intressanta kulturmiljöer och fornlämningar.

 Naturstigen är drygt 7,5 kilometer lång och utmed hela sträckan finns orangea markeringar uppsatta. På norra sidan av sjön är det spångad led nästan hela vägen. På södra sidan är leden bitvis anpassad för personer med begränsad rörlighet. På denna sträcka finns en bred spång som leder ut i den fascinerande lövsumpskogen söder om Lindhov, På två ställen längs med södra stranden finns bryggor.

Vi startade vår vandring vid Hågelby Gård där det finns bra parkering och även busshållplats.
Hågeby Gård har varit bebott sedan järnåldern och nästa byggnad vi passerade var Ridskolan vid Skrävsta.

När du kommer fram till sjön strax efter ridskolan så finns det en eldplats precis vid leden. Idag stannade vi inte för att äta lunch utan vandrade på utan uppehåll. Förra gången jag vandrade här åt jag lunch vid eldplatsen. 

En lång spång tog oss nu vidare ut mot Ekhomens Naturreservat som ligger på en udde. Ekholmen är bevuxen med halvöppen blandskog som karakteriseras av ett antal mycket grova, gamla ekar. Ändamålet med reservatet är att bevara ett naturområde med grova ekar och sumpskog och dess skyddsvärda växt- och djurliv. Om våren lever ekskogen upp då runt 40 olika fågelarter häckar här.

Vi vandrade tillbaka längs med den långa spången och tog nu sikte på det branta Fårberget Innan vi kom fram till Fårberget så följde leden kanten av E4.an. Tänk att man passerat här med bilen så många gånger men aldrig lagt märke till att det går en led precis intill motorvägen. Numera ser vi den hela tiden när vi passerar! 

På en klippa invid vattnet intog vi vårt medhavda kaffe i det vackra och sköna vädret.

Efter kaffepausen går vandringen vidare på spänger genom sumpskogen vid Hasselbacken.
När vi närmar oss åter igen Hågelby gård som byggdes av LM Ericsson på 1910-talet. Här passerar vi en runsten som vittnar om att området var bebott redan vid järnåldern.

Framme vid bilen igen efter en härlig tur runt sjön Aspen. 

Bilder från vår vandring augusti 2022

Bilder från min vandring 2011