Eldgarnsö Naturreservat

Vandra på Mälaröarna

Eldgarnsö naturreservat 6 km

Betyg 4
I november 2007 gick vi rundslingan vid Eldgarnsö Naturreservat.
Omväxlande natur med Ekskog, Lönnskog Barrskog, Skärgårdsnatur och Åkerlandskap.

Eldgarnsö naturreservat ligger nordost om Färingsö i Ekerö kommun. Reservatets inre och östra del domineras av ädellövskog. Landskapet i övrigt är omväxlande med öppna åkermarker, barrskog och strandängar med breda vassbälten. Eldgarnsö är känd för sitt täta bestånd av mistel.

Vägbeskrivning
Buss 317 från Brommaplan
till hållplatsen Karlskär - därefter cirka 2 km promenad.

Bil: Brommaplan via Drottningholm mot Färingsö, Färentuna och Eldgarnsö. P-plats finns till höger strax efter att man passerat vägbanken in i reservatet.