(9) Roslagsbro - Bagghus/Gåsvik

25 km - Roslagsleden

Etapp 8

Roslagsbro - Bagghus/Gåsvik

25 km

Betyg 3
 
1:a delen av etapp 9 - Vi bestämde oss för att gå halva sträckan till Söderby-Karl då vi inte ansåg oss hinna hela denna dag. Vi ställde bilen i Söderby-Karl och tog bussen in mot Norrtälje där vi tog en ny buss mot Roslagsbro och Drottningdal där vi slutade förra gången.

2:a delen av etapp 9 -  som vi delade upp i 2.
Denna delen var nog den minst bra eller sämsta av alla etapper. Det var mest väg utan någon möjlighet att stanna och rasta någonstans.  Det som var någorlunda att titta på var Kyrkstigen med ladan, badplatsen och den lilla butiken. Platser att rasta på är Kyrkoladan vid Kyrkstigen efter 3 km från Söderby Karl och badplatsen vid Rådasjön. 

Längs kyrkstigen passerar man ladan Tandrudan som användes av Rådaborna för lite vila på väg till och från kyrkan. Även idag passar Tandrudan väl som rastplats. Här finns TC och sittplatser. Ladan ägs och förvaltas av Erikskulle hembygdsförening.

Vi fick gå 1,5 km till bussen från Barnens Ö över Älmsta och sedan ner till Söderby Karl.

Info om leden

På den här etappen går Roslagsleden till stor del längs med vägar i ett levande och omväxlande roslagslandskap.

Efter Roslagsbro följer leden Brosjön som är en av länets finaste fågelsjöar.

Mellan Brölunda och Vik passerar Roslagsleden ett vattenfall, Kvarnfallet. Vid Vik kan du göra en avstickare till Erikskulle hembygdsgård och titta på Viksbåten, ett fynd från vikingatiden.
Mellan Vik och Råda följer Roslagsleden den gamla kyrkstigen. Vid Rådasjöns västra del finns en vacker badplats.

Etappen avslutas vid bagghusbron nära Gåsvik. Där tar Väddö kanal vid.
Vandring längs åkermark, vida vyer över Söderby Karl och Rådasjöns badplats.

Vid Rådasjöns västra del finns badplats med TC, brygga, omklädningshytt och parkeringsplatser. Hit går SL-buss. Obs! vinka så stannar bussen. Leden går söder om naturreservatet vid Rådasjöns östspets. Naturreservatet innehåller ett litet skogsområde med gran, asp och björk. I den kalkpåverkade markfloran finns sällsynta arter som guckusko och skogsstarr.