Tresticklans Nationalpark
Ange undertext här

Tresticklannationalpark

Var: Dals-Eds kommun i nordvästra
Dalsland, mot gränsen till Norge.
Vandringsled: Från nationalparksentrén följer man Halleleden knappt en kilometer fram till parkgränsen

Jag besökte Tresticklans nationalpark den 18 oktober 2014.


Tresticklans nationalpark ligger i Dals-Eds kommun i nordvästra Dalsland, mot gränsen till Norge.
Nationalparken nås enklast från entrén i öster. Vägvisning finns från landsvägen mellan Ed och Nössemark. Från parkeringen finns markerad led till parkgränsen (ca 0,6 km). Vid gränsen finns en skärmutställning om nationalparken.


Parken kan också nås via vandringsleder som utgår från Dals-Ed och Halden.
Vandringen från entrén i öster in till första sjön är T/R ungefär 3,5 km och tar 1 timme att gå i lugnt tempo (T/R).


Tresticklan är det tredje största obrutna och någorlunda opåverkade skogsområdet i Sverige utanför fjällregionen och Norrbotten.
När man rör sig i området upptäcker man snart att vandringar i rakt nord-sydlig riktning längs de parallella bergryggarna är betydligt behagligare än att försöka förflytta sig upp och ner över berg och dal i öst-västlig riktning.


Orshöjden med sina 275 meter över havet är den högsta punkten i området och härifrån har man en milsvid utsikt åt alla håll.
På norska sidan om gränsen finns ytterligare 2000 hektar relativt opåverkad skog inom Lundsnesets naturreservat.


Vandringsleder i parken

Från nationalparksentrén följer man Halleleden knappt en kilometer fram till parkgränsen. Förutom Halleleden till Norge finns en vandringsslinga längs Stora Tresticklans strand och förbi det gamla hemmanet Bråtane. En avstickare leder upp till nationalparkens högsta punkt, Orshöjden.

Halleleden - Från östra entrén, vid Råbocken, utgår Halleleden som är en markerad stig till riksgränsen. Från Råbocken till riksgränsen är det cirka 4,5 kilometer. Halleleden når sedan fram till turiststugan i Budalsvika på norska sidan. Från Budalsvika utgår leder genom Lundsnesets naturreservat. Turistbyrån i Dals-Ed har nyckel till stugan.

Tresticklaleden - Efter bron över Tresticklasundet ansluter en rundslinga, Tresticklaleden, som bland annat leder upp till områdets högsta punkt, Orshöjden. En vandring från Råbocken runt Tresticklaleden och tillbaka mäter cirka 8 kilometer.

Orshöjdsleden till Nordkas via torp och sjöar - Från triangelpunkten Orshöjden som ligger 276 meter över havet, kan man gå söderut på Orshöjdsleden. Den följer i huvudsak gamla stigar och färdvägar genom landskapet. Leden passerar bland annat sjön Kleningen och tjärnarna Lilla och Stora Pylsan. Innan leden kommer ut vid Nordkas når man torpet Ekedrågen som jämte Bråtane var det senast bebodda torpet i området. Från Nordkas är det möjligt att via vägar och vandringsleder fortsätta vandringen ned till Dals Eds samhälle.

Övernatta i nationalparken

Väljer du att följa den så kallade Halleleden når du så småningom Budalsvika på den norska gränsen. Här ligger en övernattningsstuga som drivs av Tistedalens friluftslag i Norge. Sängplatser kan bokas via Dals-Eds turistbyrå, telefon 0534-19022 För öppettider, besök turistbyråns webbplats.

Om upplevelsen

Den följer i huvudsak gamla stigar och färdvägar genom landskapet. Leden passerar bland annat sjön Kleningen och tjärnarna Lilla och Stora Pylsan. Innan leden kommer ut vid Nordkas når man torpet Ekedrågen som jämte Bråtane var det senast bebodda torpet i området. Från Nordkas är det möjligt att via vägar och vandringsleder fortsätta vandringen ned till Dals Eds samhälle.

Om upplevelsen

En vandring från Råbocken runt Tresticklaleden och tillbaka mäter cirka 8 kilometer.


Fakta

Bildat: 1996
Areal: ca 2908 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Här nedan kan du ladda ner en folder över Tresticklans Nationalpark