Tresticklans Nationalpark

30 nationalparker i Sverige

Tresticklans Nationalpark

Var: Dals-Eds kommun i nordvästra
Dalsland, mot gränsen till Norge.
 

Vandringsled: Från nationalparksentrén följer man Halleleden knappt en kilometer fram till parkgränsen

 Jag besökte Tresticklans nationalpark den 18 oktober 2014.

Tresticklans nationalpark ligger i Dals-Eds kommun i nordvästra Dalsland, mot gränsen till Norge.
Nationalparken nås enklast från entrén i öster. Vägvisning finns från landsvägen mellan Ed och Nössemark. Från parkeringen finns markerad led till parkgränsen (ca 0,6 km). Vid gränsen finns en skärmutställning om nationalparken.
Parken kan också nås via vandringsleder som utgår från Dals-Ed och Halden.
Vandringen från entrén i öster in till första sjön är T/R ungefär 3,5 km och tar 1 timme att gå i lugnt tempo (T/R).
Tresticklan är det tredje största obrutna och någorlunda opåverkade skogsområdet i Sverige utanför fjällregionen och Norrbotten.
När man rör sig i området upptäcker man snart att vandringar i rakt nord-sydlig riktning längs de parallella bergryggarna är betydligt behagligare än att försöka förflytta sig upp och ner över berg och dal i öst-västlig riktning.
Orshöjden med sina 275 meter över havet är den högsta punkten i området och härifrån har man en milsvid utsikt åt alla håll.
På norska sidan om gränsen finns ytterligare 2000 hektar relativt opåverkad skog inom Lundsnesets naturreservat.

Vandringsleder i parken
Från nationalparksentrén följer man Halleleden knappt en kilometer fram till parkgränsen. Förutom Halleleden till Norge finns en vandringsslinga längs Stora Tresticklans strand och förbi det gamla hemmanet Bråtane. En avstickare leder upp till nationalparkens högsta punkt, Orshöjden.

Fakta
Bildat: 1996
Areal: ca 2908 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.