Björnlandets Nationalpark
30 nationalparker i Sverige

I Åsele lappmark ligger Björnlandet, väster om Umeå

Jag besökte Björnlandets Nationalpark 2015 och gick in via entré Angsjö. Vid mitt besök höll de för fullt på att rusta upp nationalparken och bygga den tillgänglighets anpassade rampen. Vid sjön stod då ett fint vindskydd.

Jag vandrade leden som går upp på Björnberget från entrén vid Angsjön. Det är cirka 2,5 kilometer upp till toppen och där fick vi vidsträckt utsikt ut över Björnlandets Nationalpark. Detta är ett klassiskt besöksmål i Björnlandet. Längst upp finns en fin utsiktsplats med sittbänkar.

I nationalparken finns två övernattningskojor: Angsjökojan och Svärmorskojan. Här kan du övernatta gratis. I båda kojorna finns två våningssängar med plats för sex personer med filtar och kuddar. Det finns två extra madrasser och ytterligare golvutrymme. Annars är kojorna mycket enkelt utrustade. Det finns stekpanna, kaffekittel och någon enkel gryta samt ljusstakar. Ta med egna ljus och tändstickor. Städa efter dig och ta med allt skräp hem. Det går inte att boka kojorna eller sängplatserna. Är det fullt i kojan förväntas gästerna bjuda in nya besökare och lämna plats åtminstone på golvet. Efter en natt har nya besökare förtur.

Vatten i sjöar och bäckar är humusfärgat men fullt drickbart. Du kan också ta med dricksvatten från kallkällan i entré Angsjö eller smälta snö på vintern.

Angsjökojan - Kojan ligger vackert vid Angsjöns kant. Följ röd led motsols runt sjön så är det bara en dryg kilometer till kojan från entré Angsjö.

Svärmorskojan - Välkommen till en mycket vacker plats i nationalparken. Kojan ligger vid Svärmorstjärn efter gröna leden.