Paddla Canadensare

Jag har paddlat mängder med paddelleder i Sverige - Här nere hittar du alla jag har paddlat

Paddla Canadensare

Under denna flik hittar ni allt som rör paddling med canadensare. 

Klicka på bilderna nedan för att komma vidare till olika paddlingar jag har gjort med kanot

Introduktion

Allmänt om kanadensare Vilken kanadensare du köper beror på vilka vatten du vill paddla i, hur långa färder du tänker göra och hur tränad kanotist du är.

Olika kanadensare har olika egenskaper och det är omöjligt att finna en kanadensare som är bättre än alla andra i samtliga avseenden. Kanadensarens längd och form uttalar till vilka typer av vatten som den är bäst lämpad.

För paddling i bäckar, åar och sjöar passar en kanadensare med rak köl, flat botten och fyllig stäv. Den raka kölen gör kanadensaren snabb och lätt att hålla kurs. Den flata botten gör kanadensaren stabil och lastdryg. Den fylliga stäven lyfter kanadensaren över mötande vågor och får en uppstannande effekt.

För paddling i forsar och i skärgården passar en kanadensare med krum köl, rund botten och spetsig stäv. Den krumma kölen gör att kanadensaren "vakar" gungar med i hög sjö och är lätt att svänga. Den runda botten gör kanadensaren snabb. Den tar dock in skvättvatten när fören skär in i mötande vågor.