Östkustleden Gotland

Vandra i Sverige

Östkustleden är en ny vandringsled (2020)

Start: Anga Pårästänge i norr

Mål: Näsholm i söder
Längd: 73 km

Denna vandringsled har jag inte vandrat ännu men jag blev kontaktad av en person som bad mig lägga upp infon på min sida.

Östkustleden sträcker sig utefter den vackra kusten av östra Gotland, från Anga prästänge i norr till Närsholm i söder. Östkustleden är markerad med Orangea ledmarkeringar

Leden binder ihop 8 socknar och passerar genom 8 naturreservat. I dag är leden 73 km lång, men planer finns redan på att bygga vidare, till nya spännande miljöer.

Den erbjuder en möjlighet att ta sig till fots utefter en lättillgänglig och naturskön kuststräcka. Och att ge vandraren en möjlighet att tillgodogöra sig vår fantastiska kustnatur på ett enkelt sätt. Du får uppleva gammal skog, gamla pittoreska fiskelägen, sandstränder, stenstränder, fågelliv och mycket mer. Det är lika vackert att gå här i maj, med vitsipporna blommande i skogen som det är i september när sensommarens värme dröjer sig kvar i den gotländska kalkgrunden.

Leden är uppmärkt med orange ledmarkering och informationstavlor kommer att finnas uppsatta vid de anslutningspunkter som kan nås med bil. Vid dessa tavlor kommer ni också att hitta en broschyr som beskriver leden och vad som kan ses och upplevas utefter den. Broschyren kan laddas ned med QR-kod från tavlan, för den som vill ha kartan med i telefonen istället. Broschyren är under framtagning och kommer att finnas senare i sommar

Leden sträcker sig till stora delar över privata marker där vi fått markägarnas tillstånd att nyttja marken. Det manar givetvis till hänsyn av naturen och de djur som lever där. Men också de djur som hålls i hagar utefter leden. Östkustleden sträcker sig också genom flera naturreservat, och har också fått status som en officiell vandringsled hos länsstyrelsen. Och tillsammans med den lika nya Klintkustleden på nordvästra ön, kommer den att synliggöras genom Länsstyrelsens hemsida likväl som genom våra hemsidor.

Östkustleden har skapats genom ett samarbete mellan utvecklingsbolaget på Ljugarn (Ljusa udden AB), och utvecklingsbolagen på Östergarnslandet (Nygarn), När (Virudden) och Lau Hembygdsförening. Vi har fått stort stöd och samarbete från Leader Gute, Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland. Vår förhoppning är att den i framtiden skall fortsätta att växa genom att socknar norr och söder om den nu planerade leden skall ansluta för att knyta ihop hela den gotländska östkusten i en enda led.

Östkustleden förvaltas gemensamt av de fyra utvecklingsbolagen genom Föreningen Östkustleden

Hitta till Östkustleden

Det finns flera parkeringsplatser i anslutning till leden - se kartan längre ner på sidan, och det går bra att ansluta var man vill.

Du kan ta bussen till Östkustleden men busshållplatserna är inte i direkt anslutning till leden. Linje 13 tar dig till Ljugarn och linje 41 tar dig till Östergarnslandet (Katthammarsvik, Sandviken och Herrvik) Se tidtabell för turer på

Ladda ner karta över leden nedan: