10. Kolarmora–Gimo 30 km

Vandra i Uppland - Upplandsleden

Etapp 10 Kolarmora-Gimo 30 km

  • Vindskydd 2 st. Ett vid Kolarmoån och ett vid Gissaren

Den här etappen har jag vandrat två gånger och paddlat kanot förbi på Kolarmoraån. Detta är en av mina favoriter på etappen.

Välkommen ut på Upplandsledens längsta etapp. Vandringen går omväxlande på stigar, skogsvägar och grusvägar genom nästan obebodda trakter. Du går längs Kolarmoraån genom skogen till den långsmala sjön Gisslaren, ut över hyggen och vägar för att sluta i bruksorten Gimo. Naturen här är blockrik vilket gör skogen spännande och rik på lövträd. Vandringen är ändå ganska lätt, men eftersom inte så många går här så är stigen ibland smal.

Vid Kolarmoraåns rastplats finns två vindskydd alldeles i åkanten. En grusväg leder hit och det finns parkering, men sedan hösten 2014 har vägen en bom 1,5 km från rastplatsen.

Härifrån snirklar sig leden längs ån fram till byn Kolarmora och sedan vidare på skogsstigar till sjön Gisslaren. Titta noga, och du ser igenväxta åkrar och diken som vittnar om att fler levde här förr.

I södra delen av Gisslaren finns flera fina platser för rast och bad. Längre norrut blir det mer vass längs kanterna. Landskapet runt sjön är flackt. Efter ett par kilometer längs sjön viker leden in i skogen igen och du går på stigar och vägar fram till ett par gårdar för att sedan komma ut till sjön igen.

I norra änden av Gisslaren finns en rastplats med ett vindskydd alldeles vid vattnet. Kanske väljer du att övernatta här? Vill du bara gå en del av etapp 10 är det här en bra plats att bli upphämtad på.

Tyvärr har jag inte jätte många bilder från den här etappen!

  • Andra bilden är vindskyddet vid Gissaren.
  • Sista bilden är vindskyddet vid Kolarmoraån