Adelsöleden 16 km

Vandra i stockholm

Runt norra Adelsö löper en 12 km vacker vandringsled anlagd av Adelsö Föreningsråd.

Leden passerar forntida gravfält och om man väljer ett längre alternativ, 14 km, även en av öns båda fornborgar. Den passerar också öns högsta punkt, 54 m.ö.h., med ett utsiktstorn, från vilken man har milsvid utsikt över Mälaren. Dessutom går leden förbi Adelsö-Sättra Naturreservat med gammal, orörd skog som vid Västerhavet ligger vackert sluttande mot Mälaren.

Ledmarkering

Vandringsleden är utmärkt med blå färgmarkeringar på träd, stenar etc. På vissa partier kan leden vara provisoriskt omdragen. Dessa partier är då märkta med blå band.