Fyrisån - Uppland

Paddla i Uppland

Fyrisån

Fyrisån 19-20 Maj 2012

Längd: 30 km
Start: Lilla Ralby 4 mil norr om Uppsala vid Dannemorasjön. Parkeringsplats finns och bra ilägg.
Slut: Storvreta. Bussen tilbaka till start går ute på väg 290.
Svårighet: Lätt fram till Storvreta
Betyg: 4


Fyrisån, Upplands största och längsta vattendrag har sina källor vid Dannemorasjön drygt 4 mil norr om Uppsala.

Lämplig iläggsplats är vid parkeringsplatsen vid Dannemorasjön i Lilla Ralby. Bussen som går från Storvreta stannar ute på väg 290 och om man som vi, tänker ta bussen tillbaka till bilen efter avslutad paddling är detta en perfekt pakeringsplats.

Vi inledde vår paddling med att äta lunch eftersom klockan redan var 14.00 när vi kom fram till sjön.

Så fort man lämnar Dannemorasjön smalnar Fyrisån av och blir omgiven av vassbevuxna sjöstränder. 

Strax innan Skyttorp blir det skog vid sidorna av ån. Här finns en fin rastplats med vindskydd på vänster sida. Här vid det fina vindskyddet valde vi att övernatta. Det är ca. 13 km från L. Ralby fram till vindskyddet. Det är en rätt lagom sträcka att paddla på 3 timmar (14.00 - 17.00).

Vedlåren var full med ved men tyvärr ganska fuktig eftersom det inte fanns något lock. Vi fick en väldigt vacker och varm kväll vid vindskyddet.

Efter Skyttorp blir det mer av öppet landskap och så småningom närmar man sig en golfbana vid Salsta slott. Där får man vara beredd på att det kan vina av golfbollar kring öronen.

I nästa samhälle som passeras Vattholma finns en liten fors man kan paddla igenom. Man passerar gamla brukssamhället och kommer så ut vid en badplats. Efter den finns en damm där man måste bära förbi. Här vid dammen passade vi på att äta lunch genom att köpa en sallad hos Pizzerian som öppnat precis vid dammen.

Mellan Vattholma och Storvreta breder Fyrisån ut sig och speciellt på våren när det är översvämmat på åkrarna känns den riktigt stor. Landskapet är öppet och det kan vara jobbigt om det blåser motvind här.

Efter Storvreta, vid Ekeby, finns en damm som man måste lyfta förbi. Här avslutade vi vår paddling för att ta bussen tillbaka till bilen.

Bussen går som sagt en gång i timmen och kostar 100,-

Detta är en lätt och vacker paddelled som rekommenderas till både nybörjare som vana paddlare.
Här kan du ladda ner en karta över Fyrisån från DAnnemorasjön till Sorvreta. Vindskyddet är utsatt på denna karta:

Här kan du ladda ner Upplandsstifelsens broschyr över kanotleder i Uppland. De rekommenderar att man lägger i i Vattholma vilket är onödigt eftersom man då missar man det fina vindskyddet strax innan Skyttorp: