Fysingens Naturreservat, Rosersberg

Turskidor i Stockholm

Fysingens Naturreservat


Mars/April 2011

Vi vaknade till en strålande morgon. Dags att ta en tur på skidor. Lite snö i skogen men en tur på isen skulle passa fint.

Vi begav oss till Fysingens Naturreservat som ligger vid Rosersberg och parkerade vid badet (Åholmen). Här spände vi på oss skidorna och skidade mot fågeltornet där vi intog vår lunch.
Solen värmde gott och det var precis så här härligt det skall vara på våren. Efter lunch skidade vi mot södra delen av sjön. Här skulle vi få se Havsörn om vi hade tur. Och....Turen var på vår sida. Där satt den och åt på fiskrens om någon snäll fiskare slängt ut. Havsörnen har sitt bo på ön, Stora Kyngan, mitt i sjön och det är förbjudet att närma sig ön. Pinnar var uppsatta i isen för att förhindra att människor skrämde bort örnarna.

Fakta om Fysingen hämtat från Sigtuna kommuns hemsida
Sjön Fysingen ligger inom både Sigtuna och Upplands Väsby kommuner inom Oxundaåns avrinningsområde. Fysingen är klassad som riksangeläget bevarandeintresse för bland annat sitt gamla kulturlandskap med herrgårdsmiljöer, möjligheter till friluftsliv, geologiska- och botaniska skyddsvärden och för sitt rika fågelliv. Sjön är en av länets bästa fågellokaler med ett 100-tal häckande arter och även många rastande arter. Ön Stora Kyngan och del av Ströms naturreservat är fågelskyddsområde och skyddas med tillträdesförbud mellan 15 april och 30 juni.
Fiskfaunan är rik med ett 10-tal arter. Spår av bäver observerades vid inloppet till Fysingen vintern 2003. Vintertid används sjön för skridskoåkning och skridskosegling. Motorbåttrafik är inte tillåten i sjön. Fysingen är en nationell referenssjö som årligen analyseras av Länsstyrelsen. Hela Fysingen med omgivningar utgör en värdekärna i Järvakilen.


 Här hittar du kartor och information över Fysingens Naturreservat: