Frölunda Naturreservat, Kungsängen

Rundslinga/Strövstig: 2,5 km

Frölunda naturreservat ligger cirka 4,5 kilometer sydväst om Kungsängen. Upplands-Bro kommun sköter och har tillsyn över området.

Reservatet bildades för att bevara ett värdefullt och uppskattat friluftsområde med för Mälaren karaktäristisk natur. Här finns det berg-, klipp- och sandstränder, barr- och lövskogar samt växter och djur som trivs i dessa miljöer.

I Frölunda naturreservat finns det goda möjligheter till bad, fiske, bär- och svampplockning. Det finns en tillgänglighetsanpassad toalett och grill samt vindskydd och markerade rid- och strövstigar.

Upplands-Broleden går genom området.

Mitt besök vid Frölunda Naturreservat

På vintern jagar jag i Frölunda Naturreservat men denna gång besökte jag reservatet på sensommaren tillsammans med vår tax Norma. 

Norma och jag valde att vandra den korta strövstigen som är på 2,5 km. 

I området finns det 4 olika eldplatser som man passerar om man följer just strövstigen. Jag valde att äta min lunch vid lägerplatsen som ligger ute på udden kallad Notudden och ligger längst syd väst i området.