7. Knivsta - Sunnersta

Upplandsleden i Stockholm

(7) Knivsta - Sunnersta

Betyg 3
Under 2004 gick vi hela Upplandsleden från Barkarby till Sunnersta.

Beskrivning norrifrån: En bit väster om Lunsentorpet börjar leden söderut mot Knivsta. Efter
några kilometer når du det småbrutna jordbrukslandskapet väster om Knivsta.
Via lättgångna traktorvägar och stigar kommer du till Brantshammarsjöns vindskydd med en vacker vy  över sjön. Upplandsleden passerar genom Knivsta och är markerad till/från tågstationen via bilparkeringen vid Ängby park.

Söder om tätorten kan du fortsätta din vandring ner mot Sigtuna