Gästriklands Tak

25 toppar i Sverige - Sveriges Tak

Gästriklands Tak

Lustigknopp 402 möh


Namn: Lustigknopp
Höjd över havet: 402 möh
Plats: Väster om Ockelbo
Position: . N 60°59,511 E 16°07,873
Klassificering: Lätt
Avstånd: Från parkeringen inne på skogsvägen 1 km T/R. Från den större skogsvägen 6 km T/R
Höjdskillnad: 70 m

Vi besökte Gästriklands tak den 30 mars 2014.
När vi besökt Gästriklands tak, Lustigknopp var det fullt med snö kvar på den lilla skogsvägen in till parkeringen.

Därför fick vi parkera vid infarten längs med den större skogsvägen. Vandringen i snö blev 6 km T/R. Hade vi vetat att det skulle vara så mycket snö kvar hade vi tagit med oss skidorna.
Under sommartid kan man köra bil ända in till parkeringen och får då endast 1 km vandring T/R upp till Gästriklands tak, Lustigknopp.