Färnebofjärdens Nationalpark
Jag har besökt alla Sveriges 29 nationalparker

Nationalparken är känd för sin fågelrikedom och har varit flitigt besökt av ornitologer ända sedan 1970- talet. Här finns hela 205 fågelarter, varav drygt 100 arter häckar regelbundet.

Naturum Färnebofjärden ligger vid Gysinge Bruk i Gävleborgs län.

Du tar dig lättast hit med bil eller buss.

Gysinge Bruk ligger cirka 75 kilometer nordväst om Uppsala och 50 kilometer sydväst om Gävle. Sväng av mot Gysinge Bruk från riksväg 56 och följ därefter skyltarna mot naturum. Nationalparkens huvudentré på Mattön ligger endast några kilometer från Gysinge och naturum.