Jetnemsälven - Stekenjokk

Vandra i Sverige

Jetnemsälven har sin början i Norge och längst upp på Stekenjokkplatån, vid en av de större parkeringarna kan man lätt komma när den forsande älven och de vattenfall som bildas. 

Svårighet: Lätt, bred stig och 1 km T/R

Jemtnemsälven - stanna vid parkeringen och följ älven en bit längs med det tydliga stigar som finns.