16. Marma-Älvkarleby 13 km

Vandra i Uppland - Upplandsleden

Etapp 16

Marma-Älvkarleby 13 km

Längd: 13 km
Svårighetsgrad: Lättgången etapp, mestadels längs fina stigar och några kortare sträckor längs väg.
Start: Vid badplatsen i Marma
Koordinater till starten, WGS84 DDM: N 60°29.411' E 17°25.388'
Rastplatser: Vindskydd och picknickbord i Gropholmarnas naturreservat.
Kommunikationer: Buss och tågstation finns i både Marma och Älvkarleby. Jag bilen till Marma och gick sedan till Älvkarleby. Efter vandringen tog jag tåget från Älvkarleby tillbaka till Marma.

Den här etappen är en av Upplandsledens vackraste sträckor

Den startar vid parkeringen intill Dalälven i Marma. Här finns rast- och badplats. 500 m öster ut finns tågstation för Upptåget. Vandringen upp mot Älvkarleby går över lättgångna sandiga marker, till största delen på stig längs Dalälven.

Från Marma följer du vattnet fram till ett fågeltorn. En tur upp i tornet ger vidsträckt utsikt över Storfjärden och dess fågelliv. Storfjärden med sina många öar är också ett fint paddelvatten. Därefter lämnar leden Dalälvsstranden för en stund och letar sig upp förbi Ambricka.

Norr om Ambricka hör du snart vattnet brusa och dåna längre fram. Ljudet kommer från Lanforsen där Dalälven smalnar av och vattnet trängs in i en älvfåra. Vandringen går längs forsen och älvfåran fram till naturreservatet Gropholmarna. Du passerar några platser som passar bra för tältet. Vid Gropholmarnan finns en rastplats med vindskydd och eldstad alldeles vid älvstranden. Här går också fint att sätta upp tältet. Leden går över lättvandrad mark genom hela reservatet. Stranden är bitvis flera meter hög och sluttar brant ner mot älven. Flera rastplatser med utsikt över vattnet ligger längs stigen.

Du fortsätter att följa Dalälven och framme i Älvkarleby kommer du via broar ut till Laxön. På vägen ser du Älvkarlebyfallet, Dalälvens sista fall. Fallet är uppdelat i tre grenar, Storfallet, Mellanfallet och Kungsådran. Bara i Kungsådran forsar vattnet fritt. Här vandrar lax och havsöring upp på sommaren och hösten för att leka. Håll utkik efter fiskryggarna i vattnet.

På Laxön vandrar du längs en smal väg förbi sommaröppet café, hantverksbodar och ett vandrarhem. Alla hus byggdes av militären i slutet av 1800-talet.

Etappen slutar vid Älvkarleby turisthotell med stor parkering och busshållplats, Älvkarleby turisten.

Med buss eller tåg:

I Marma finns buss och tågstation inne i samhället, ca 500 m från etappstarten. I Älvkarleby finns busshållplats, Älvkarleby turisten, där etappen slutar. Tågstationen ligger sydväst om Laxön, på västra sidan av Dalälven. Du kommer över via broar från Laxön.