Bergslagsleden
En 28 mil lång vandringsled i Örebro Län

Bergslagsleden går ifrån Kloten till Stenkällegården över hela Örebro län


1 Kloten-Gillersklack 21 km
2 Gillersklack - Stjärnfors 17 km
3 Stjärnfors - Nyberget 23 km
4 Nyberget - Uskavi 23 km
5 Uskavi - Hammarby 17 km
6 Hammarby - Digerberget 14 km
7 Digerberget - Mogetorp 16 km
8 Mogetorp - Blankhult 16 km
9 Blankhult - Ånnaboda 10 km
10 Ånnaboda - Suttarboda 7 km
11 Suttarboda - Leken 15 km
12 Leken - Sixtorp 20 km
13 Sixtorp - Svartå herrgård 19 km
14 Svartå herrgård-Ramundeboda 19 km
15 Ramundeboda - Gråmon 23 km
16 Gråmon - Tivedstorp 14 km
17 Tivedstorp-Stenkällegården 12 km

På denna sida finns de etapper jag har vandrat hittills. 

Jag kommer att fortsätta att komplettera mina vandringar på Bergslagsleden.