Tyresta Nationalpark
Hike in Sweden

Tyresta Nationalpark

I Tyresta och omgivningarna har vi varit många gånger

Tyresta nationalpark och naturreservat är ett av de största orörda skogspartierna i Sverige utanför fjällvärlden. Området har en av de finaste urskogarna söder om fjällregionen.

Större delen av Nationalparken består av skog i ett omväxlande sprickdalslandskap. Tallen är det dominerande trädslaget uppe på hällmarkerna och granen i de bördigare dalsänkorna.

Här är en karta över nationalparken: https://www.tyresta.se/tyresta-karta/tyresta_karta_20111031_300.jpg