4. Länna - Almunge

Vandra i Uppland - Upplandsleden

Upplandsleden Etapp 4

Länna - Almunge

Betyg 3

Jag vandrade denna bit av leden 2007
Från Länna går man längs med en sjö förbi en fin rastplats där vi slog läger för natten. Igenom hagar och skog och lite väg på slutet innan Almunge.


Tyvärr går åren och saker längs med leder ändras - Vandra inte på spåret!
För ett par år sedan var dessvärre vandringsleden Upplandsleden skyltad så att det inte kunde tolkas på annat sätt än att man skulle gå på spåret en bit för att följa järnvägsspåret.
2007 vandrade vi denna sträcka och då var Upplandsledens skyltning väldigt otydlig så man trodde att man skulle vandra säkert på järnvägen. Så är inte fallet!
Vi vandrade här på våren innan sommartrafiken på järnvägen kommit igång. Det fanns skyltar i Länna att järnvägen var stängd för säsongen men detta är ju absolut ingen information man kan lita på. Det kan alltid finnas tåg på spåret!  Vi uppmanar inga att vandra på spåren! Spåren är i bruk och människor kan komma till skada om man vandrar på spåren! Anledningen till att jag skriver detta är för att vi ungefär 8 år efter vi vandrade etappen blev näst intill dödshotade av någon medlem från "Lännakattens vänner". De maila och hotade oss nästan till livet för att vi vandrat på spåret. Tillslut grep ordföranden in och lugnade de upprörda medlemmarna.

Text från Upplandsledens hemsida

Här får du en trevlig och omväxlande etapp med vandring genom skog och längs mindre vägar genom mer öppet landskap. Sträckan är till allra största delen lättgången. Du passerar en rastplats med vindskydd vid Långsjön.


Kopphagen i södra utkanten av Länna är en gammal folkpark, här är fint att ta en rast innan du börjar din vandring. Leden följer huvudgatan genom samhället. Länna är en av Upplands många bruksorter. Det som finns kvar av bruket idag är två rader med arbetarbostäder som du ser på en tvärgata in till höger. När du lämnat Länna bakom dig viker leden in på en grusväg som du följer 1,5 km innan det bär av in i skogen. Snart kommer du till en vägvisare där du kan göra en avstickare på 100 m fram till vindskyddet vid Långsjön.

På väg från Långsjön passerar leden över en åker. Skyltar visar att just här är det tillåtet att gå över åkermark. På andra sidan ligger Harparbol lund. Det är ett skogsområde med ädla lövträd som ek, alm, lönn och lind. Det var länge sedan någon brukade skogen och därför står gamla träd kvar och på marken ligger döda stammar som ger livsrum åt mängder av insekter.

Nu följer en fin vandring längs stigar och skogsvägar genom varierande skog. Strax före Hagby gård kommer du ut på en grusväg som slingrar sig fram förbi ängar och hagar.

Alldeles i slutet av etappen passerar du Torslund hembygdsgård. Sista biten går du längs ett motionsspår intill väg 273. En rastplats med eldstad och stockbänkar finns längs stigen. Etappens slut med parkering ligger i korsningen mellan väg 273 och 282, en bit utanför Almunge.

Här nere kan du läsa den gamla upplandsleden kartan som pdf.