(2) Karby Gård - Örsta, 13 km
Vandra Roslagsleden

Från Karby gård går Roslagsleden genom Stolpaskogen till den vackra rastplatsen vid Gullsjön och upp över den 58 meter höga Löttingekullen - Täbys högsta naturliga punkt. På Löttingekullen finns ett bronsåldersröse som vittnar om att Löttinge gård tillhör de äldsta gårdarna i Täby. Ett större järnåldersfält i närheten av gården ger ytterligare belägg för det.

Från Löttinge gård går Roslagsleden igenom ett stort och relativt orört skogsområde framtill Angarn.

Strax efter där leden viker av från motionsspåret till Skavlötens friluftsgård, som ligger 3 kilometer från leden, passerar leden Fågelsångsmossen.

Angarnssjöängen är länets finaste fågelsjö. Cirka 25 arter häckar vid sjön och ett 75-tal i områdena kring den. Ett fågelskådartorn finns efter leden. Grillplats finns vid Örsta och Skesta. Anvisad tältplats (gratis) med lägereld finns 300 m från Roslagsleden innan man kommer fram till kohagen vid Angarsjöängen.