11. Gimo–Österbybruk 21 km

Vandra i Uppland - Upplandsleden

Etapp 11

Gimo-Österbybruk 21 km

Den här etappen vandrade jag sommaren 2014

Den här etappen går mellan två uppländska bruksorter, och du stöter på en del spår från brukens storhetstid. Du vandrar genom omväxlande skog, över mossmarker och förbi Aspbo naturreservat och bad, mestadels längs stig. Sträckan tillhör inte Upplandsledens mest vandrade, så långa bitar är det bara du och alla skogens djur där ute.

Etappen startar vid parkeringen väster om Gimo herrgård. Närmaste busshållplats är Bruksgatan, 800 m öster ut. Från parkeringen utgår också Dammleden, en 12 km lång slinga av Upplandsleden som går runt Gimo Damm. Huvudleden letar sig ut från samhället och vidare längs landsväg och grusväg på västra sidan av dammen.

Efter 2,5 km viker leden in på ett hygge där skogen brunnit för några år sedan. Här kan det i dagsläget vara lite svårt att ta sig fram. Du kan istället välja att ta dig förbi hygget på grusvägen som går alldeles intill. Efter ett tag kommer du till en rastplats. Här står ruinerna efter gården Sågarbo och du ser spår efter en såg som Stephan de Geer, ägaren till Gimo bruk, köpte år 1663. Lite längre fram ligger ruinerna efter gården Folkmora.

Nu börjar en vandring längs skogsstig över fina svamp- och bärmarker. Stigen är inte så upptrampad så håll lite koll på ledmarkeringarna. En bit efter sågarbo finns ett nytt hygge (hösten 2015), ca 1 km långt. Stigen är röjd och det går bra att ta sig fram. När du närmar dig vindskyddet som ligger mitt på etappen går leden genom ett område där gräset växer högt på sensommaren, så bitvis kan du få vada dig fram. Men det är inga problem att se var leden går.

Bortanför vindskyddet börjar den vidsträckta Glamsmossen. Här bedrev man omfattande torvbrytning mellan 1918 och 1951. Idag är mossen igenvuxen med tall. Rakt över går leden längs fin och lättvandrat stig, förbi doftande skvattram, odon och hjortron. Du följer en flottningsled som grävdes för att transportera timmer mellan Österby bruk och Gimo.

Efter mossen fortsätter du att följa flottningskanalen en bra bit till. Stigen är mycket lättgången och går till att börja med genom trolsk barrskog.

Tyvärr har jag inte många bilder från den här etappen. Bara det här nere vid vindskyddet som ligger mitt ute på hygget (det var hygge när jag var där).

Övernatta

Rastplats Sågarbo, 3 km från starten
Bord och bänkar, eldstad intill en grusväg. Här finns också ruinerna efter gården Sågarbo och spår efter ett sågverk som byggdes här på 1600-talet.

Rastplats Glamsmossen, 11 km från starten - dass finns
Vindskydd som går att övernatta i. Eldstad med bänkar. Ligger i gränsen mellan skogen och ett kalhygge. Ingen bra plats för tältning.

Aspbo naturreservat, 17 km från starten
Aspbo ligger vid Stordammens norra strand. Här finns parkeringar, två badplatser med stora gräsytor, eldstäder, torrtoalett och en naturcamping. Vid östra badplatsen är det fritt att tälta. Vid badplatserna finns vattenpumpar med dricksvatten.