Frostavallen

Vandra i Skåne

Frostavallen i Skåne

Frostavallens strövområde,  Höörs kommun

Frostavallen ligger mitt i Skåne men långt från den traditionella skånska slätten. Här dominerar skogen och vandrarhemmet ligger i en bokskogsbacke ner mot Vaxsjön.
Frostavallen är tillsammans med Skånes Djurpark är ett mycket välkänt frilufts- och rekreationsområde i Skåne under hela året.

Etapp 6 på Skåneleden - Nord till Syd passerar Vaxsjön vid Frostavallen

Skåneleden följer Vaxsjöns östra strand, vid Frostavallen och viker sedan av mot Maglebjär. Där går man längs Skånes Djurparks stängsel. På Skånes Djurpark kan man se alla nordiska djur, både vilda och tama

Information om de olika slingorna som finns i Frostavallen

Vaxsjöslingan: 2.9 km Röd markering
Bjäretslingan: 3.3 km Vit markering
Ullstorpsslingan: 4.3 km Gul markering
Dagstorpsslingan: 9.3 km Svart markering
Långstorpsslingan 9.9 km Grön markering.

Projektet är ett naturinvesteringsprojekt i samverkan mellan Länsstyrelsen och Höörs kommun. En annan samarbetspartner i arbetet med Frostavallens strövområde är Stiftelsen Skånska Landskap.
Markerna som slingorna går genom ägs till största delen av privata markägare, som generöst låtit oss markera ut slingorna. Visa stor hänsyn när ni är ute och promenerar i området. Tänk på människors integritet, gå inte in på tomtnära mark, låt inte era hundar springa lösa så att dom oroar andra djur och människor och ta alltid skräpet med hem eller kasta i för ändamålet avsedda soptunnor.

Vaxsjöslingan - 2.9 km, Röd markering
Under större delen av rundan och på flera av rastplatserna kan man njuta av Vaxsjöns underbara vattenspegel. Slingan går genom vacker bokskog och betesmark, passerar förbi badplats och fiskebryggor.
Vaxsjöslingan stod färdig för invigning i november 2008. Underlaget är hårdgjord grus som lämpar sig väl för hjulburna såsom rullstolar och barnvagnar. Då slingan är något kuperad i den delen som går genom Ullstorps naturreservat kan det vara bra med körhjälp för rullstolar. Enklast är det att rulla motsols.
Om man kommer från Höör, kör mot Frostavallen. Strax efter Frostavallens Kurs- och konferens sväng vänster ner till strövområdets stora parkeringsplats.
Här finns toalett anpassad för rullstolar, informationstavlor samt rastplats med grillhus och sittgrupp.

På vintern är denna parkering även till för er som vill njuta av underbar pulkaåkning. Här kan man svischa ner för fyra stycken backar med olika längd och spänningsgrad. En av backarna lämpar sig bra för mindre barn. Vid vindskyddet går det bra att grilla sin korv och dricka sin varma choklad.

 För dig som kommer med rullstol finns parkeringsplatser på STF:s vandrarhem på höger sida cirka 300 meter efter Frostavallens kurs och konferens.
Under sommartid, april - november, finns toaletter vid badplatsen. Flera rastplaster med grillar och sittgrupper finns runt slingan.
Var noga med att stänga grindarna efter er när ni passerat betesmarkerna och låt aldrig era hundar springa lösa.

Bjäretslingan - 3.3 km, Vit markering
Bjäretslingan går genom ett fantastiskt Natura 2000-område med tät, orörd, spännande skog och höga rasbranter. Rasbranterna är en rest efter vulkanernas härjande i området på dinosauriernas tid. Inne i skogen blandas fåglarnas underbara kvitter med bäckens rofyllda porlande. Växtligheten vid vulkanen är speciell. Här trivs blåsippa och myskmadra och andra lite ovanliga arter som gillar basisk jord.
Om du vill promenera på Bjäret, finns en parkeringsplats vid Sjöhuset. Kör längs med vägen som går parallellt med Dagstorpssjöns södra sida. Här finns både toalett, sittgrupp, grill och informationstavla.
Bitvis går Bjäretslingan på inte så tydligt upptrampade stigar och därför behöver man ännu vara observant på markeringarna.

Ullstorpsslingan - 4.3 km, Gul markering
Ullstorpsslingan går längs med väl trampade stigar och grusvägar, genom betesmarker och skira bokskogar när de är som vackrast. Slingan går också genom Ullstorps Naturreservat.
Från Höör kör mot Skånes Djurpark, cirka 1 km efter Djurparkens entré sväng vänster in på grusväg.
Här finns parkering med informationstavla, toalett och rastplats anpassad för rullstolar.
Längs Ullstorpsslingan finns rastplatser på flera ställen, några med grill. Slingan passerar även ett vindskydd.
Hagar med får och hästar passeras. Ha alltid er hund kopplad när ni går igenom betesmarken så att inte djuren eller ni själva blir skrämda eller skadade.

Dagstorpsslingan - 9.3 km, Svart markering
Längs Dagstorpsslingan följer man vattenbrynet på flera ställen och två badplatser passeras. Slingan går också genom betesmarker och på charmiga grusvägar med betagande utsikt över områdets pärla - Dagstorpssjön. Med fiskekort och spö kan man stanna till och fiska längs promenaden. För den som är intresserad finns det möjlighet att studera fåglar som till exempel fiskgjuse och ormvråk. Även fjärilar trivs i området.
Vid badplatserna på Dagstorpssjöns norra sida samt vid Sjöhuset på sjöns södra sida finns parkeringsplatser, toaletter och informationstavlor.
Vid det östra badets parkeringsplats är toaletten, parkeringen och den vackra skogsvägen ner till sjön anpassad för rullstolar. Vägen från parkeringen till sjön är nästan 400 meter.
Längs Dagstorpsslingan finns rastplatser med sittgrupper och grillar vid badplatserna och på parkeringsplatsen vid Sjöhuset. Ett vindskydd med fantastisk utsikt passeras på sjöns södra sida.
Ha alltid er hund kopplad när ni går igenom beteshagar med djur och gå helst en bit ifrån djurflocken för att undvika att djuren blir stressade.

Långstorpsslingan - 9.9 km, Grön markering
Förutom en brant sluttning vid Djuraliden är slingan lättgången och följer väl trampade stigar, grusvägar och en gammal fin stenlagd väg i skogen. På flera ställen kan man se ruiner efter gamla brydestugor och även en ruin efter en hel gård i Habo. Slingan motsvarar i stort Frostavallens gamla "Milen". Långstorpsslingan går bitvis parallellt med samtliga de andra fyra slingorna.
Från Höör kör mot Frostavallen. Strax efter Frostavallens Kurs- och konferens sväng vänster ner till strövområdets stora parkeringsplats.
Här finns tillgång till toalett anpassad för rullstolar, informationstavlor samt rastplats med grillhus och sittgrupp.
På vintern är denna parkering även till för er som vill njuta av underbar pulkaåkning. Här kan man svischa ner för fyra stycken backar med olika längd och spänningsgrad. En backe lämpar sig bra för mindre barn. Vid vindskyddet går det bra att grilla sin korv och dricka sin varma choklad.
Långstorpsslingan passerar flera rastplatser. Bland annat kan ni stanna till och fika i en underbar bokskog vid Huggarkojan i Ullstorp. Här bodde Ullstorps siste skogshuggare.
På sommartid finns toalett även vid Vaxsjöns badplats.

Här hittar du karta över samtliga vandringsslingor i Frostavallen: