Fricampa - Listar lägerplatser jag besökt

Sova Ute - Sova i husvagn - Fricampa - Gratis ställplatser i Sverige

Länk till platser där jag gillar att Fricampa

Här är en länk till fina lägerplatser dit man kan köra bil, husvagn eller husbil för att övernatta. Jag har lagt in foto så man lätt ska kunna se hur lägerplatsen ser ut.

https://drive.google.com/open?id=1eMgfcvKLi5g232m6EpTJM-haqOfK-Erp&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1eMgfcvKLi5g232m6EpTJM-haqOfK-Erp&usp=sharing

Länk till naturvårdsverkets sida där man kan hitta bra fricmpingplatser

Bra sida från naturvårdsverket med karta där man kan se vandringsleder och lägerplatser och parkeringsplatser https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/


40 ställplatser längs med Österdalälven - Älvdalens Kommun

Älvdalens kommun finns möjligheten att campa "mitt i naturen". Känslan av att i genuin vildmark med ett rikt djur-och växtliv samt med fantastiska fiskevatten framför fötterna. övernatta med husvagn, husbil eller i tält kan inte bra nog med ord beskrivas, det måste upplevas. För att på bästa sätt bevara och skydda den känsliga miljön efter vattendragen har kommunen beslutat om reglerad camping inom vissa områden. I kommunen finns på en sträcka av 20 mil ca 40 särskilt iordningställda lägerplatser, som är utrustade med toaletter, slogbodar med eldstäder och ved samt informatios-skyltar längs Österdalälven, Storån och nedre Sörälven. I övriga områden kan man vildcampa inom allemansrättens regler, vilket innebär att man får vildcampa ett dygn på samma ställe utan markägarens tillstånd. Målet är att skydda och bevara vår fantastiska natur och skapa ett längsiktigt sunt nyttjande, så att vi även i framtiden kan erbjuda våra gäster ren luft, friskt vatten och en rik och oförstörd natur.

Här nere kan du ladda ner en folder med alla ställplatser i Älvdalens kommun

Länk till Vandringstjejens tips på fricamping