4. Sigtuna - Knivsta

18 km - Upplandsleden

(4) Sigtuna - Knivsta

(27 november Sigtuna - Grindtorp)

Sigtuna - Knivsta (27 november Sigtuna - Grindtorp)

Sigtuna (start vid bron där 263 går över Garnsviken) till L. Alby = 8 km
Sigtuna Centrum till L. Alby = 10 km
Buss 597 trafikerar sträckan Sigtuna Busstation till Hagbyholmsvägen (busshållplatsen vid väg L. Alby/Grindtorp)

Dagens vandring på Upplandsleden inleddes med att vi parkerade vår bil i Grindby/L. Alby. Här tog vi buss 579 till Sigtuna Busstation.

 När vi kom fram till Sigtuna upptäckte vi att det julmarknad. Vi inledde därför vår vandring med ett strövtåg genom mysiga Sigtuna Centrum. Totts att det regnade så var det fullt med folk ute på marknaden. Vi inledde vandringen med att köpa lunch i ett stånd. Det blev pitabröd med renskav. En passande måltid inför vår vandring.

Efter god lunch vandrade vi längs med Mälaren mot etappmål Sigtuna för att där
fortsätta där vi avslutade vår förra vandring på leden.
Efter en kortare vandring genom skogen kom vi fram till Viby By.

 Viby by är en oskiftad så kallad klungby, bevarad i stort sett som den såg ut för tvåhundra år sedan då den befolkades av arrendetorpare under Venngarns kungsgård. I Viby anlades Cistercienserorden ett kloster 1164, men redan efter tjugo år flyttade munkarna till Julita i Södermanland.
Viby är i dag inte att betrakta som en by i egentlig mening utan som en samling torp under Venngarns slott. För allmänheten gäller allemansrätten, det vill säga man får gå runt på vägarna i byn men ska visa hänsyn och inte kliva objuden in på gårdstunen. Byn är statligt byggnadsminne sedan 1940.
Efter Viby By slingrar sig Upplandsleden vackert genom skogen. Leden passerar över väg 263 för att sedan fortsätta sin sträckning genom skogen.


 Det finns inte några iordningställda rastplatser på denna sträckning av leden.

Tyvärr gör Upplandsleden ett uppehåll i sin dragning efter Grindtorp på grund av "privat mark".
Markeringarna börjar igen vid Pilsbo Friluftsgård.

 Vi ska göra ett försök att ta oss fram till Pilsbo genom att vandra sträckan via mindre grusvägar och omarkerade stigar. Enligt kartan på Eniro ska det vara möjligt.
Det finns inga vindskydd eller iordningställda rastplatser på denna sträckan.