Ireåslingan, Gotland

Vandra på Gotland

Ireåslingan 5 km Gotland

Rundslinga: 5 km

Start/Mål: Ireviken

Ireåslingan är en "avstickare" från Klintkustleden och binder ihop naturreservaten Hall-Hangvar och Ireån. 

Ireåslingan hittar man längs med etapp 3 på Klintkustleden. Slingan är 5 km lång, markerad med gul/vita brickor och lätt att gå. 

Ireån är ett av Gotlands viktigaste vattendrag för fiskarna havsöring och flodnejonöga. I ån lever även ett mindre bestånd av flodkräfta. Vattendraget meandrar naturligt och har skapat rasbranter, nipor, korvsjöar, meanderbågar och meandernäs. Speciellt de utbildade niporna uppvisar intressanta geologiska lagerföljder. 

Nedan kan du ladda ner en etappkarta över etapp 3 där även Ireåslingan finns med