Vallensjö Naturreservat

Vandra i Upplands Väsby - Vandra i Stockholm

Vallensjö Naturreservat


Vallensjö Naturreservat (30 April 2011) - 2,5 km

Vallensjö naturreservat består av ca 16 hektar gammal naturskog av främst gran. Tack vare riklig förekomst av död ved i form av lågor och torrträd finns bland annat flera arter av ovanliga vedsvampar. Man kan bland annat hitta signalarterna veckticka, vit vedfingersvamp, kötticka, vedticka och ullticka.

Hitta hit

För att komma till reservatet utgår man från anlagd parkeringsplats i Ekeby, ca 500 väster om reservatet. En rödmarkerad slinga finns som går genom reservatet. Man kan också ta sig kommunalt till Ekeby.

Ta buss 539 från Upplands Väsby station och stig av vid Fresta kyrka. Sedan är det cirka 1 kilometer promenad.