Abisko Nationalpark
Jag har besökt alla Sveriges 29 nationalparker

Abisko nationalpark är en av Sveriges nationalparker och ligger vid småorten Abisko söder om Torneträsk i norra Lappland. Parken inrättades 1909 och omfattar ungefär 7 700 hektar

Naturum Abisko är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning, exempelvis rullstolsburna, från parkeringsplatsen intill naturum. Det finns leder ut i naturen som är tillgänglighetsanpassade.

När jag besökte Nationalparken följde jag Kungsleden söder ut till Kårsafallen. Följ leden mot Kårsavagge. Efter 600 m delar sig stigen, fortsätt då parallellt med Abiskoeatnu. Stigen går här genom en parkliknande björkskog och sedan på spänger över myrmark. Så småningom visar sig resliga tallar i skogen och framme vid Kårsajåkken finns en gles tallurskog. Här finns såväl tjäder som ekorre. Från bron och uppåt finns många fina små vattenfall.