Angarnsjöängen runt - Vallentuna

Turskidor i Stockholm - Skidor i Vallentuna

Vandringsleden "Sjöängsslingan"

är 6,7 km

Angarnssjöängen inte långt från Vallentuna är mest känd som en av Stockholmsområdets finaste fågelsjöar. Området har emellertid mycket att erbjuda för alla. Sjön är omgiven av ett öppet odlingslandskap som inbjuder till vandringar över betade strandängar, skogsklädda höjder och betesmarker. Angarnområdet är en gammal kulturbygd, rik på fornlämningar.

Vandringsleden "Sjöängsslingan", som delvis går på spänger, är 6,7 km lång och löper runt hela sjön. Fågelskyddsområdet (se karta) får ej beträdas mellan 1 april och 30 september. Roslagsleden passerar i sydost.

Vissa stigsträckor går över marker med betesdjur. Du är välkommen i betesmarkerna, men stör inte kor med kalvar och gå inte in med hund i hagarna.

Vid reservatets huvudentré vid Örsta finns vindskydd, grillplats och toalett. Entrén vid Örsta har anpassats så att rullstolsburna med ledsagare kan ta sig fram till sjöängen.