4. Tyreseta By - Handen (Rudan)

8.6 km

(4) Tyresta by - Handen

(Rudans gård) 8.5 km

Betyg 2
Ingen av de bästa etapperna. Hygge och bebyggelse.

När man lämnat byn med dess tusenåriga anor, runristning och gravfält kommer man efter ett par kilometers vandring nära Tyrestavägen. Den som är intresserad av att se Haninge kommuns äldsta skola, Svartbäcken från 1846, kan göra en utflykt från leden. Följ då landsvägen, efter 500 m syns på vänster hand en låg röd byggnad, det är den gamla skolan.

Leden fortsätter med en stigning över bergen mot Högstalund och Skutan där den passerar gamla Dalarövägen och går därefter genom delvis bebyggda grönområden till etappmålet Rudans gård. Slätmossen som passeras är biologiskt intressant.

 I Handen finns all tänkbar service och ett bra friluftsbad vid Rudans gård.

Tyresta Nationalpark

I Tyresta och omgivningarna har vi varit många gånger

Tyresta nationalpark och naturreservat är ett av de största orörda skogspartierna i Sverige utanför fjällvärlden. Området har en av de finaste urskogarna söder om fjällregionen.

Större delen av Nationalparken består av skog i ett omväxlande sprickdalslandskap. Tallen är det dominerande trädslaget uppe på hällmarkerna och granen i de bördigare dalsänkorna.

Skyddande buffertzon

Runt nationalparken ligger Tyresta naturreservat, som en skyddande hästsko i söder, öster och norr. Även i reservatet är det barrskogen som dominerar, men här finns också rika lövskogsområden, värdefulla gamla odlingsmarker och ett stycke innerskärgård.

Naturreservatet fungerar som en skyddande buffertzon för nationalparken. I reservatet tillåts ett intensivare friluftsliv än i själva nationalparken.

Tyresta nationalpark och naturreservat är ett av de största orörda skogspartierna i Sverige utanför fjällvärlden. Området har en av de finaste urskogarna söder om fjällregionen.

Större delen av Nationalparken består av skog i ett omväxlande sprickdalslandskap. Tallen är det dominerande trädslaget uppe på hällmarkerna och granen i de bördigare dalsänkorna.

Runt nationalparken ligger Tyresta naturreservat, som en skyddande hästsko i söder, öster och norr. Även i reservatet är det barrskogen som dominerar, men här finns också rika lövskogsområden, värdefulla gamla odlingsmarker och ett stycke innerskärgård.

Naturreservatet fungerar som en skyddande buffertzon för nationalparken. I reservatet tillåts ett intensivare friluftsliv än i själva nationalparken.