Nackareservatet (Hellasgården)

Vandra i Stockholm

Sommaren 2006 inrättades Stockholms del av Nackareservatet som naturreservat. Nacka kommun har även beslutat om att skydda sin del. Mer information om nackadelen av reservatet finns på Nacka kommuns webbplats.

Redan vid Sickla park i Hammarby Sjöstad kan du kliva in i Nackareservatet i Stockholm. Därifrån kan du promenera utefter Sickla sjö via kulturmarkerna vid Lilla Sickla och ut i stora Nackareservatet. Reservetet består också av de lummiga entréområdena vid Björkhagen och Skarpnäck.

Här nere kan du ladda ner två kartor över Vandringslederna som finns i Nackareservatet 

Sickla park

Sickla park ligger som en grön pärla inom Hammarby sjöstad. Parken kan användas bland annat för avkoppling, lek och promenader. Området har en historia som betad och slåttrad ekhage. I dag står här flera hundra år gamla ekar som bildar en vacker parkmiljö - kallad Ekbacken. På senare år har parken gallrats och ekträden står nu mer öppet. Inventeringar visar på ett flertal arter av skyddsvärda insekter, svampar och lavar som lever på ekarna. Vid stadens insektsinventering 2006 gjordes en sensationell upptäckt då den akut hotade bredbandade ekbarkbocken påträffades. Tillsammans med norra Djurgården är det den enda lokalen i norra Europa.

Lilla Sickla

Från Hammarby Sjöstad kan man ta sig vidare in i reservatet på parkvägar, via två ekodukter. Parkvägen utmed Sicklasjön leder in mot kulturmarkerna vid Lilla Sickla. Näktergalens klara sång kan höras utmed strandstigen under vårkvällarna och i skymningen kan man få se fladdermössens siluetter över vattenytan.

Gårdsmiljön vid Lilla Sickla har anor från 1500-talet och den nuvarande mangårdsbyggnad är från 1700-talet. I anslutning till gården finns en gammal engelsk park samt spår av dammanläggningar. Naturen kring gården är rik med fuktlövskog, barrblandskog och fina ek- och hasselmiljöer. Här häckar fåglar som skogsduva och stenknäck. Från gården leder stigar vidare in i skogen till Dammtorpsjön och Söderbysjön.

Flera entréer

Från Björkhagen ned till Skarpnäck finns flera viktiga entréområden. Från Markuskyrkan som ligger nära Björkhagens tunnelbana kan du vandra genom björkskogen och vidare ut på Sörmlandsleden som sträcker sig söderut genom reservatet. Andra välanvända entréer är Hammarbybacken, Kärrtorps idrottsplats och tillfartsvägen mot Björkhagens golfklubb.

Vid Brotorp i södra delen av reservatet går man genom ett fint dalstråk med små bäckmiljöer omgivna av ekbackar och hassellundar. En liten bro över Ältaån leder vägen mot Nackas vida skogsområden. I söder ansluter Nackareservatet till Flatens naturreservat. Man kan promenera utmed Ältasjöns strand på spångar till Flatenområdet.