51. Nynäs Slott – Bråfalls såg

4 km

Etapp 51 Nynäs slott - Bråfalls såg

4 km

  Vi fortsätter förbi Nynäs slott och  STF Vandrarhem ner vid Rundbosjön
Upp på ett berg och en geocache med vid utsikt över Rundbosjön
Upp och ner för berg. En jobbig etapp med vid utsikt över Rundbosjön.  Snart är vi framme vid Bråfalls Såg.  Helena eldar i eldpallkojan medans hon väntar på XX
Innan vi åker hem tittar vi in på Bråfalls såg i mörkret, Ett museum och en såg

Leden beskriven från andra hållet Bråfalls såg - Nynäs slott

Etappen går till stor del på nord-sydliggande bergsryggar åtskilda av dalsänkor. Hällmark med gles skog gör dessa partier relativt lättgångna. Något jobbigare är att ta sig upp och ner för höjderna.
Via öppna vackra hällmarker passerar du kustvägen Trosa - Nyköping och efter ytterligare hällmarker kommer du ner på ett område med åker och betesmarker.
Efter ca 3 km kommer du upp på Mummerberget som är en långsträckt bergsrygg med vacker gammal tallskog. Från berget ser du på andra sidan Rundbosjön en gammal kalkugn där fiskljusen (Sörmlands landskapsfågel) brukar häcka på toppen. Kalkugnen var i bruk från början av 1900-talet och fram till 1939.
Du följer bergsryggen ner mot Nynäs slott där man sommartid har visningar och servering. Sörmlandsledens informationstavla vid Nynäs slott står något vid sidan av leden på parkeringsplatsen.
Parkering och ett rastskydd finns vid Bråfalls såg.