23:1 Rundslinga, Torstunaslingan

Vandra i Uppland - Upplandsleden

Upplandsleden Etapp 23:1 Torslundaslingan 7 km


Torslunda-Slingan 7 km Upplandsleden 11 mars 2012

Längd: 8,5 km
Parkering: Vid Vånsjöåsens naturreservat
Rastplats: På krönet av Vånsjöåsen

Detta är en av Upplandsledens senast anlagda slingor. Slingan är 8,5km lång vandringsslinga och ansluter till Upplandsledens ordinarie sträckning från Enköping och norrut. Vi startade/slutade vår vandring på parkering vid Vånsjöåsens naturreservat en knapp mil norr om Enköping.

Slingan går vackert uppe på åsen genom Vånsjöåsens naturreservat för att sedan ta os fram till Torslundagropens naturreservat ca en km bort.

Här, vid torslundagropen åt vi vår lunch längst upp på krönet av åsen med vid utsikt ut över bygden.

Vår vandring fortsätte sedan på lättgångna åkervägar och en kortare bit på landsväg där leden ansluter till Upplandsleden.

Där ordinarie Upplandsleden viker av mot Härnevi kvarn fortsätter vi raktfram mot byn Vånsjö. Om man vill så kan man göra en avstickare ner till kvarnen som bara ligger ett par hundra meter bort från korsningen. Härnevi kvarn ligger vackert vid Örsundaån och är väl värt ett besök.

När man läser om leden på Upplandsstiftelsens hemsida så säger de att leden är 7 km lång. Detta är fel! Vi har mätt sträckan med hjälp av Runkeeper och rätt längd är 8,5 km.

Fakta om Torslundagropen:
På Hyvlingeåsen-Torslundaåsen ligger den s.k. Torslundagropen - ett gammalt grustag där täktverksamhet förekom under lång tid.
År 2005 förvärvade vi området med syftet att bevara och gynna arter som är beroende av torra livsmiljöer på sand och grus. De öppna markerna i det gamla grustaget är nämligen hemvist för flera naturvårdsintressanta arter, bl.a. ortolansparv, klöverblåvinge, klöverhumla och sandskål.
I den djupaste delen av grusgropen anlades 2008 en liten damm. Avsikten med dammen är att skapa en tillflyktsort för vattensalamandrar, grodor och andra vattenlevande djur, som i det omgivande landskapet för en tynande tillvaro.
Torslundagropen är sedan 2009 ett naturreservat och ska genom enkla anordningar göras tillgängligt för allmänheten. Det finns en stig och en utsiktsplats på åskrönet. Här uppe finns även en fin rastplats.