Nordvärmlandsleden

Vandra i Sverige

Nordvärmlandsleden

31000 besökare varje månad helt gratis! - stötta vandringstjejen.se - swisha bidrag 0709197185

FRÅN: Branäs
TILL: Höljes
SVÅRIGHETSGRAD: Kuperad terräng
LÄNGD: 5.4 MIL

Nordvärmlandsleden är en vandringsled i norra Värmland, Torsby kommun. Den har tidigare hetat Värmlandsleden men det är numera är namnet på en cykelled.


Går från Branäs till Höljes via Långberget/Granberget med sin över 700 m höga topp är det Värmlands högsta berg. Leden är totalt ca 54 km. Man följer oranga markeringar.


Krävande vandringsled
Nordvärmlandsleden är de vida vyernas vandringsled, med stora nivåskillnader. Det gör vandringen bitvis rätt krävande. Även om det är spångat på de flesta ställen, rekommenderas stövlar eller andra rejäla skodon. Längs leden finns rastplatser med vindskydd och övernattningsstugor.

Etappbeskrivningar Nordvärmlandsleden från Branäs - Långberget - Höljes, 54 km
Beskrivningen av Nordvärmlandsleden går från söder till norr. Föreslagna etappmål finns vid eller i närheten av bilväg om man väljer att gå bara en del av leden.

Branäsberget - Ransbysätern, 10 km
Utsikten från Branäsberget över Klarälvdalen är den första upplevelsen på vandringen. Första kilometerna ner mot Klarälven innebär en nivåskillnad på 400 m. Via bron vid Ransby passeras älven som uppströms mellan Klarabro och Vingängssjön erbjuder harr- och laxöringfiske. Etappmål Ransbysätern, 10 km, öppen sommartid med getter, fjällkor, hästar, servering och möjlighet att bo på STF Vandrarhem Ransbysätern.

Ransbysätern - Långberget, 20 km
Före nästa etappmål Långberget, passeras anslutningar till/från Sannsätra, Sysslebäck och Dalarna. På sätern kan man fritt övernatta i den gamla timrade säterstugan som är öppen för rörligt friluftsliv. Väljer man att gå ner till Sysslebäck, 4 km, har man möjlighet att se en del fornlämningar; fångstgropar, kolningsgropar, järnframställningsplats och sågverksdamm.
På väg mot Långberget, med sporthotell och aktivitetscenter finns Näcksjön med rastplats och möjligheter till bad och fiske. Det finns gott om djur och fåglar i området. Från Långberget och Branästoppen ser man i klart väder ända till Trysilfjället i Norge och Sälenfjällen i Dalarna.

Långberget - Södra Åselbergssätern, 11 km
På sträckningen till nästa etappmål; Södra Åselbergssätern, passerar man intill den levande sätern Vålhallen, korsar ån Tåsan med lämningar från flottning och kraftverksbyggnad och gör rast vid gården Bennäset som var bebodd för 50 år sedan. På Södra Åselbergssätern finns en stuga som är öppen för övernattning.

Södra Åselbergssätern - Höljes, 13 km
Till slutmålet Höljes går man förbi Norra Åselbergssätern med de stora odlade myrområdena, genom fjällbjörkskog och över sviktande hjortronmyrar. Värmlands högsta punkt, Granberget, 700,5 m.ö.h. har utsiktstorn och rastplats. Åt alla håll har man milsvid utsikt över landskapet. I öster lyser vattenspeglarna från Örsjön och Fageråssjön med sina öar. I de andra väderstrecken ser man böljande skogsåsar så långt ögat når. Berget är bevuxet med knotiga björkar och vresig orörd fjällgranskog.

Karta
Nordvärmlandsleden finns utförligt beskriven på en egen karta utgiven av Nordvärmlands Friluftsområde som också sköter leden. Den finns till försäljning på Turistbyrån i Sysslebäck, Långbergets sporthotell, Utmarksmuseet i Ransby och Ransbysätern. På kartans baksida finns beskrivningar om leden och angränsande leder och information om allemansrätten på svenska och engelska.


Anslutning till andra vandringsleder
Med anslutningar från Sysslebäck och Dalarna finns det 67 km orangemarkerad vandringsled. Nu har även två nya anslutningar tillkommit. Från Branäs går Gartosoftaleden västerut till Gransjöberget vid gränsen mot Norge och från Höljes går Knappleden upp till Bastuknappen som ligger högst upp i Värmlands nordvästra hörn. Båda ansluter till den 24 mil långa Finnskogleden som omväxlande går på båda sidor om riksgränsen