Nyköpingsån - 62 km

Paddla canadensare - Katrineholm till Nyköping

Nyköpingsån  

Katrineholm till Nyköping

totalt 62 km


Del 1 - Nyköpingsån Katrineholm

Betyg 3+
I början av augusti 2006 paddlade jag från Katrineholm till Vrena, dvs. första delen av Nyköpingsån.  I början går turen mest på sjöar, men med flera inslag av åpaddling på bl a Åkforsån och Skräddartorpsån. I Yngaren passeras bl a Åkerö, där en av våra populäraste äppelsorter odlats fram. 

Del 2 - Vrena - Nyköping

Betyg 4
I slutet av augusti 2006 fortsatte vi från Vrena till Nyköping
Från Vrena är det sjöpaddling på Långhalsen och turen avslutas med Nyköpingsån från Täckhammar till Harg och in i Nyköping.

Faktaruta Både Del 1 och 2

Turens karaktär: Paddling på sjö och å.
Svårighetsgrad: Lätt.
Från-till: Katrineholm - Åkforsån - Vrena - Nyköping.
Vattenvägen: Längd 62 km, sjöandel 50%.
Fallhöjd: 17 m totalt, 0.3 m/km i genomsnitt.
Lyft: 5 lyft / 0.1-1.8 km.
Stränderna: Skog-öppet / Gles-tätbygd.