Tiveden Nationalpark

30 Nationalparker i Sverige

Tiveden Nationalpark

Betyg 5

Tiveden med Tivedens Nationalpark har många fina leder Berslagsleden och Munkastigen passerar och det finns även fina dagstursförslag i Nationalparken.
Titta vidare på de olika lederna

Tivedens nationalpark är en av Sveriges vackraste. Till stor del stiglös och otillgänglig men också oändligt inbjudande. Mjukaste mossa, klara sjöar och hänförande utsikt omger stigar som använts sedan urminnes tider.Nationalparken nås enklast från riksvägen mellan Karlsborg och Askersund. En mindre väg, Tivedsleden, går genom området och passerar Stenkällebergen, där det finns en parkering och en utställning. En P-plats finns intill Vitsand vid sjön Trehörningen. Det finns 25 kilometer vandringsleder i nationalparken, som passerar de intressanta sevärdheterna.

Tivedens nationalpark är en av Sydsveriges vildaste skogar. Det är ett kuperat, bergigt och blockigt område. Parken ligger i den mest otillgängliga delen av skogen, den del som kallas Trolltiven. Ändå är det inte så orört, som man tror vid första anblicken. Här har förekommit svedjebruk, kolning och avverkning, men det har aldrig bott människor här.

I nationalparken finns flera vackra vildmarkssjöar. Du hittar också imponerande klippblock, upp till 10 meter höga, som har transporterats av inlandsisen. Flera grottor finns, den mest kända är Stenkälla, en gammal offerkälla från hednatiden. (Källa: Naturvårdsverket)

Om parken

Tivedens nationalpark bildades 1983 och utgörs av ett stort sammanhängande barrskogsområde som saknar bebyggelse och större vägar. Den östra delen av parken (389 hektar) ligger i Västra Götalands län och även den ingår i Natura 2000 (SE0540075 Tiveden). Landskapet karaktäriseras av ett system av sprickdalar med stor andel kalt berg samt stor- och rikblockig morän i dalgångarna.

Nationalparken utgör det enda större området med äldre skog som återstår i Tiveden. Den nuvarande skogsgenerationen har uppkommit genom naturlig föryngring efter ett tidigare ganska intensivt nyttjande av skogen. Fram till mitten av 1800-talet har det brunnit kontinuerligt inom parkens nuvarande gränser. Det finns ett 30-tal sjöar och tjärnar i parken och ett stort antal små mossar och kärr som fyller ut de flesta lägre liggande områdena i parken.

Hitta hit

Tivedens nationalpark är svår att nå utan bil. Nationalparken nås enklast med bil söderifrån, från riksväg 49 mellan Karlsborg och Askersund. Därifrån är det skyltat mot Tivedens nationalpark. En mindre väg passerar därifrån Stenkällegården innan den når nationalparkens gräns. Vägen fortsätter sedan norrut genom nationalparken, förbi huvudentrén och fram till allmän väg mellan Askersund och Tiveden.

Vandringsleder i Tiveden

Sammanlagt finns över 3,4 mil markerade leder som erbjuder rundvandringar på 0,9-9,5 kilometer i varierande svårighetsgrad. Den längsta leden tar dig runt hela sjön Stora Trehörningen.

1 Trollkyrkorundan 4,6 km (ca 3,5 timmar)

Ganska lång och krävande led. Trollkyrkorundan börjar och slutar vid Huvudentrén. Med hjälp av trappor och spänger vandrar du genom Tivedens dramatiska sprickdalsterräng, fram till Stora och Lilla Trollkyrkan. Längs leden finns numrerade stationer med information. Leden går delvis i svår terräng. Ta god tid på dig, räkna med att bara vandringen tar minst tre timmar. Efter ungefär en fjärdedel av leden finns möjlighet att välja en kortare väg som är ungefär hälften så lång. En förbindelseled finns till Bergslagsleden i öster.

2 Stenkällerundan 2,2 km (ca 2 timmar)

Ganska kort men krävande led. Stenkällerundan börjar och slutar vid Huvudentrén och är nationalparkens mest populära led. Den leder fram till de stora blocken runt Stenkällan och med hjälp av trappor kommer du upp på höjderna och får utsikt ända till Vättern. Leden är kort men går delvis i svår terräng. Från Stenkällerundan finns en ca 500 m lång förbindelseled till badstranden vid Vitsand.

3 Tärnekullerundan 1,3 km (ca 1 timme)

Kort men krävande led.Tärnekullerundan börjar och slutar vid Vitsand. Ta en paus från sol och bad vid Trehörningens strand. Tärnekullerundan tar dig genom mörk och fuktig granskog fram till stora block och grottor. Du kommer också upp i Tärnekullens torra och varma hällmarker, där tallar och lavar dominerar.

4 Trehörningsrundan 9,5 km (ca 6 timmar)

Lång, varierad och bitvis krävanden led. Trehörningsrundan är nationalparkens längsta led. Den är nästan en mil lång och tar dig runt hela sjön Stora Trehörningen och passerar nationalparkens alla entréer. Utmed trehörningsrundan kan du uppleva de flesta av nationalparkens alla naturtyper, allt från gammelskog, karga hällmarker till stränder och skvattramdoftande våtmarker. Trehörningsrundan är inte helt färdig och i nordvästra hörnet av Trehörningen saknas ledmarkeringar längs en sträcka som går utanför nationalparkens gräns. Håll extra bra koll på kartan och sjöstranden när du passerar här.

5 Oxögabergsrundan 6,7 km (ca 4,5 timmar)

Lång och bitvis krävande led. Oxögabergsrundan tar dig ut på en lite längre vandring genom Tivedens gammelskogar. Från mosstäckta, fuktiga granskogar och sanka dalgångar till typiska tjäderskogar och karga hällmarker. Den mest krävande sträckan är mellan huvudentrén och Stigmanspasset. Stigen kryssar fram mellan sprickdalar och förkastningar såväl som flera små sjöar och tjärnar, eller tärnar som de kallas här i Tiveden. En förbindelseled finns till Bergslagsleden i öster.

6 Mellannäsrundan 1,9 km (ca 0,5 timme)

Kort och lätt led. På Mellannäsudden, en lätt kuperad grusås, vandrar du mellan de båda sjöarna Stora och Lilla Trehörningen. Längs leden finns tydliga lämningar efter tillverkning av både kol och tjära i form av kolbottnar och tjärdalar.

7 Junker Jägarerundan 2,8 km (ca 1,5 timme)

Ganska kort och bitvis krävande led. Vitsand är en härlig plats för bad och vila. När du ändå är här, passa på att få en glimt av Tivedens nationalpark och dess blockrika gammelskogar. Leden fram till Junker jägares sten är lätt att gå och väl värt ett besök. Junker jägares sten är ett mäktigt stenblock som förts hit av inlandsisen för ungefär 10 000 år sedan. Stenen har fått sitt namn från en dramatisk sägen, där en ung man, Junker jägare, mister sin älskade jungfru.

8 Vitsandsrundan 0,9 km (ca 0,5 timme)

Ännu ej markerad i fält men följer delar av befintliga stigar enligt följande: vandra östra slingan på Tärnekullerundan (orange) fram till Vitsandsgrottorna, vik där av österut på omarkerad stig. På andra sidan bilvägen hittar du strax Junkerjägarerundan (vit), som du följer söderut till Entré Vitsand.

9 Stigmansrundan 4,2 km (ca 3 timmar)

Ganska kort men krävande led. Stigmansrundan börjar och slutar vid Huvudentrén. Leden tar dig till det dramatiska Stigmanspasset, där vägen genom nationalparken leder genom en trång sprickdal med branta stup på båda sidor. På vägen tillbaka till Huvudentrén går du förbi Stenkällan eller längs Trehörningens strand. Ta god tid på dig, räkna med att bara vandringen tar minst tre timmar. Från Stigmansrundan finns en ca 400 m lång förbindelseled till badstranden vid Vitsand.

Bergslagsleden

En del av Bergslagsleden passerar genom Nationalparkens östra del. Förbindelsestigar finns mellan Bergslagsleden och Trollkyrkorundan.

Här kan du ladda ner en karta över alla vandringsleder i Tivedens Nationalpark

Vandring Stenkällerundan 2022  - med Ida, Sixten och Norma

Vandring 2016 - med Fredrik och hundarna

Vandring 2007 - med vänner och Amanda/Rasmus