Gårdlösaleden

Vandra i Skåne

Gårdlösaleden

Gårdlösaleden - Smedstorp  (nära Simrishamn, Skåne) Invigdes så sent som den 21/5 2011

Utmed leden finns fornlämningar, skiffer- och kalkbrott, kalkugn,  "brydestua" och intressanta biotoper med bl.a. unika målarmusslor och den sällsynta lökgrodan.

Vandringsleden som är 12 km ansluter till befintliga leder i två naturreservat.

Bifogar kartor och information om ledens sträckning och informationstavalornas placering.
Pågatåg linje 6 trafikerar sträckan Malmö - Simrishamn med stopp vid Smedstorps station.


 1 Gårdlösa Brydestuga - Klingehöj
2 Tjockskalig målarmussla
3 Alnabjär skeppssättning 4 Skeppssättningar och Domarring
5Silverflickans grav
6 Kalvahagens stenbrott
7 Stora stenbrottet
8 Kalkugn
9 Torvtäkt
10 Ljungavångens naturreservat
ii Frans Lindberg

Mer information hittar du här:
https://smedstorp.net/startsida/startsida.php

Här hittar du kartor och information om leden: