Högklint Gotland

Vandra på Gotland - Vandra i Sverige

Vi vandrade på Högklint juli 2017

Var: Högklint ligger utmed kusten ca 5,5 km sydväst om Visby.

Vid parkeringen i Högklint finns: Eldplats, Informationstavla, Parkering, Rastplats, Stig, Toalett

Vår vandring: T/R parkeringen/Rövar Liljas håla

Parkeringen vid Högklint

De dramatiska klipporna vid Högklint utgör ett av Gotlands mest populära utflyktsmål. Här finns vandringsstig, storslagna vyer och intressant geologi.

Högklint omfattar ett cirka 1,3 kilometer långt avsnitt av den höga och branta kust-klinten söder om Visby. Klinten når sin högsta höjd, 48 meter över havet, vid själva Högklint i områdets norra del. Härifrån har man en storslagen utsikt ut över havet i väster och mot Visby i nordost.

Från klintkrönet leder en trappa ned till en avsats som kallas "Getsvältan". Getter som förr betade på Högklint kunde ibland ta sig ned till det saftiga gräset på klipphyllan. Men eftersom de sedan inte kunde klättra upp igen, svalt de så småningom ihjäl. Vid Getsvältan har havet gröpt ur flera grottor i klinten.

Rövar Liljas Håla

Från Högklint leder en stig söderut genom reservatet. I reservatets mellersta del har ras gett upphov till två klyftor, "klevar", i klinten.

Längre söderut har ett helt klintparti lossnat och glidit ut och står nu som en nästan 20 meter hög så kallad falsk rauk på stranden. Klyftgrottan som har bildats innanför rauken kallas "Rövar Liljas håla". Sitt namn har hålan fått efter tjuven Jonas Nilsson Lilja, som i mitten av 1700-talet använde platsen som gömställe och utgångspunkt för sina stöldräder på den gotländska landsbygden