Bödaleden

Vandra på Öland


Bödaleden

Betyg 4

På väg hem från Malmö (26/12-07) bestämde jag mig för att stanna till på Öland och där genomföra en vandring på Bödaleden.


Jag startade vandringen vid parkeringen i Fagerrör. Precis innan parkeringen ligger en museijärnväg som är i drift under sommarmånaderna. Då kan man ta tåget tillbaka till bilen istället för att som jag, promenera vilket är att rekommendera.

Jag gick endast den norra delen från Fagerrör till Trollskogen och tillbaka. vi tänker fortsätta Bödaleden nästa gång vi kommer till Öland.

Övrigt bra att veta

Leden passerar Naturreservatet Böda Backar som ligger omedelbart norr om Böda samhälle. Parkeringsplats och informationstavla finns på östra sidan, mittemot gamla sågen. Du kan följa leden som en rödmarkerad led i kartan på länsstyrelsens sida nedan. https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/besoksmal/naturreservat/boda-backar.html


Bödaleden passerar även över neptuniåkrar på västra sidan av Öland.

Här nere kan du ladda ner en karta över Bödaleden