( 15 ) Kråksjön - Ramundeboda 13 km

Bergslagsleden - Vandra i Sverige

(15) Kråksjön - Ramundeboda 13 km

Färskvatten - Vatten finns vid etappstart vid serveringen. Färskvatten finns även vid Sjömon. Det finns även kallkällor vid Långsmon, som ligger 6 km söder om Ramundeboda och Gråmon

En deletapp som har många hyggen och dåligt med rastplatser. Vi gick av leden mot sjön Lången för at hitta en rastplats, beskriven nedan. Deletappen kan ändå vara värd att gå pga Altarstenen och naturen där runtomkring samt , när det inte är hyggen fina skogsstigar. I Ramundeboda finns det mycket attt titta på. Vi fortsätter vår vandring med Thomas föräldrar Sture och Britt Traneving.
Nedan etappbeskrivning från Bergslagsledens hemsida.